Školení Kybernetické Bezpečnosti

Poskytujeme školení zaměřené na zvyšování povědomí v oblasti KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Proč je důležité provádět školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti?

Nemůžeme se spoléhat jen na technologie zajišťující kybernetickou bezpečnost, útočníci je často dokáží obejít! Ochrana vaší organizace stojí na lidech, kteří jsou klíčoví jak v části prevence, tak i v situaci, kdy útok nastane. Právě zaměstnanci/uživatelé ICT (informačních a komunikačních technologií) musí být schopni identifikovat, že nastal útok, a musí minimalizovat z něj vyplývající ztráty.

Cílem školení je

 • přispět k zajištění bezpečnosti ve vaší organizaci při používání informačních technologií, aby Vaši zaměstnanci dokázali předcházet riziku ztráty nebo zneužití dat, ochromení chodu organizace, a tím také ztrátě důvěry zákazníků
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a  efektivní formou splnit zákonnou povinnost zvyšovat povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti
 • naučit zaměstnance chovat se bezpečně v dnešním světě ICT a snížit tak riziko a případný dopad kybernetických útoků na Vaši organizaci způsobených podvodnými e-maily a dalšími formami sociálního inženýrství.

Školení je určeno pro


řadové zaměstnance, kteří při své práci využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.

Obsah školení

 • Základní pojmy
 • Legislativa kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetické útoky a sociální inženýrství
 • Bezpečné chování na sociálních sítích a internetu
 • Práce s hesly
 • Práce na dálku
 • Elektronická pošta – email
 • Webové stránky – spoofing
 • Ověření získaných znalostí formou testu

Formy školení

Prezenční forma

doplněná e-learningem

Lektorka přijede k vám a na příkladech a formou diskuze vysvětlí problematiku. Následně mají účastníci možnost se k probírané problematice vracet a pročítat si ji neomezeně v e-learningu, jehož součástí jsou i testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky.

E-learning s lektorem online

Online školení probíhá živě s lektorkou formou video rozhovoru s využitím aplikace Google Meet nebo jiné Vámi preferované aplikace. I při této formě školení je poskytnuta možnost se k probírané problematice vracet a pročítat si ji neomezeně v e-learningu, jehož součástí jsou i testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky.

E-learning 

Školení je převedeno do elektronické podoby a je přístupné online. Lze je pročítat na počítači, tabletu i v mobilu. Součástí e-learningového školení jsou testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky. Je to nejsnazší způsob, jak rychle a s minimálními náklady proškolit všechny zaměstnance.

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci certifikát.

Rozsah školení

2 vyučovací hodiny

Reference

 

 

 

Od roku 2021 jsme proškolili více než 1200 spokojených účastníků. Zde jsou reference některých našich zákazníků:

 

 

 

Náš Městský úřad Bohumín využil služeb společnosti Scenario s. r. o. při zvyšování povědomí našich zaměstnanců v oblasti Kybernetické bezpečnosti a 24. 11. 2022 jsme nechali proškolit ve třech skupinách 70 našich zaměstnanců.

Školení, které provedla lektorka Ing. Dagmar Zindulková mělo u účastníků dobrý ohlas. Kladně bylo hodnoceno zejména srozumitelné vysvětlení problematiky za použití množství příkladů a přínosná byla také diskuze, při níž byly účastníkům zodpovězeny dotazy.

Protože poskytnuté školení splnilo naše očekávání, budeme dál pokračovat ve spolupráci se společností Scenario s.r.o. a plánujeme proškolit další skupiny našich zaměstnanců.

Jiří Rozsypal

správce informačních technologií

odbor organizační

Městský úřad Bohumín

Školení bylo přínosné zejména pro běžné uživatele výpočetní techniky. Přineslo ucelený přehled o bezpečném používání IT včetně příkladů z praxe. Ačkoli naši zaměstnanci byli s většinou témat a poznatků již seznámeni na našich interních průběžných školeních, slyšeli tuto problematiku od externích odborníků, což  přispělo k tomu, že si uvědomili vážnost a důležitost dodržování zmíněných zásad.

S pozdravem

Vladislav Obdržálek

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace

Středoškolská 2992 / 3

700 30 Ostrava-Zábřeh

Scenario s.r.o.