SW nástroje pro vývoj software

SW nástroje pro vývoj software

IderaGirl in a jacket

 

Idera Databázové nástroje, monitorovací  nástroje a k tomu přeložit úvodní text ze stránky “Navrhujte modely a databáze, monitorujte výkon databáze, chraňte integritu databáze a spravujte výkon IT

DESIGN Modelů a databází, MONITOR Výkon databází, PROTECT Integrita databáze | Management IT Výkon”u

Embarcadero Technologies, Inc. je americká počítačová softwarová společnost, která vyvíjí, vyrábí, licencuje a podporuje produkty a služby související se Společnost Embarcadero Technologies je předním dodavatelem nástrojů pro vývojáře v jazycích ObjectPascal a C++. Kromě vývojových prostředí nabízí společnost také populární databázový stroj InterBase. Embarcadero je součástí holdingu IDERA.
FastReports (Generátor výstupních sestav)Steema (grafy pro integraci v aplikacích)
FusionCharts (Grafy pro integraci ve webových aplikacích)TMS Software (GUI komponenty)
Froala (integrovatelný Java Script WYSIWYG editor)Whole Tomato (integrovatelný editor pro .NET a C++)
cDATA (Integrační platforma, specializované konektory)Devart (Připojení k databázím, DB nástroje)
  
  

>

Kompatibilnís Windows, macOS, Microsoft 365, Android, iOS

Safetica ONE

Discovery

Safetica ONE

Protection

Safetica ONE

Enterprise

Bezpečnostní Audit

Bezpečnostní audit pohybu dat – Bezpečnostní audit pohybu dat ve všech kanálech, včetně externích zařízení, uploadů na web, -mailu, instant messagingu, tisku a cloudových disků.

Audit souborů a e-mailů v Microsoft 365 – Audit souborových operací a odchozí e-mailové komunikace v Microsoft 365.

Audit souladu s legislativními předpisy – Odhalte porušení nejběžnějších legislativních předpisů, jako jsou GDPR, PCI-DSS nebo HIPAA, ve všech jejich regionálních variantách.

Bezpečnostní audit pracovního prostředí – Provádějte audit využití firemních zařízení, aplikací, sítí a tisku. Zjistěte, které zdroje se nepoužívají nebo zneužívají, a zlepšete tak správu pracovního prostředízajistěte retenci dat a snižte náklady.

Klasifikace na základě obsahu s funkcí OCR – Klasifikujte citlivé soubory a e-maily na základě efektivní kontroly obsahu vč. OCR.Využívejte předdefinované šablony nebo vlastní pravidla a slovníky.

Detekce podezřelých aktivit –  Detekce podezřelých aktivit v reálném čase a okamžitě zasílaná e-mailová varování vám pomohou rychle reagovat.

Ochrana dat na koncových zařízeních

X

Ochrana e-mailu a sítě – Ochrana dat odesílaných přes e-mail a instant messaging nebo nahrávaných na web a do sdílených síťových složek.

X
Ochrana externích zařízení a tisku – Spravujte data zasílaná na externí zařízení a chraňte citlivá data před nepovoleným tiskem na lokálních, síťových nebo virtuálních tiskárnách. X

Ochrana při práci na dálku – Zabraňte úniku dat na vzdálených koncových zařízeních nebo dat zasílaných přes připojení ke vzdálené ploše.Podporujeme širokou škálu řešení vzdáleného přístupu.

X
Pokročilá klasifikace dat – pomocí pokročilých technologií detekujte a označujte citlivá data na základě jejich původu, workflow kontextu nebo typu souboru.  Prostřednictvím detekce metadat do našeho řešení zapojte i klasifikace třetích stran. Umožněte uživatelům, aby soubory klasifikovali sami. X
Nastavitelné reakce politik  Flexibilně reagujte na detekované incidenty, vzdělávejte své zaměstnance a usnadněte jim práci. Incidenty lze logovat, blokovat nebo povolit s odůvodněním. X

Stínové kopie při incidentech – Uchovávejte důkazy o incidentech pomocí stínových kopií uniklých dat. Stínové kopie jsou plně šifrované, lze je ukládat na místních počítačích a mají stanovenou retenční dobu.

X

Řízení pracovního prostředí –  Definujte zabezpečené pracovní prostředí a minimalizujte prostor pro únik dat pomocí řízení webů a aplikací. Zabraňte ve firmě nežádoucímu chování a snižte náklady na správu zabezpečení.

X

Safetica Zóny – Snadná správa zabezpečeného prostředí díky unikátním Safetica Zónám, které výrazně snižují počet politik nutných k ochraně dat.

 X

Správa šifrování pomocí nástroje BitLocker – Centralizovaná správa místních disků a externích zařízení šifrovaných pomocí technologie BitLocker.

X

Ochrana dat v cloudu

X
Ochrana sdílení na cloudové disky – Ochrana dat přenášených z koncových zařízení na cloudové disky, např. OneDrive, Google Disk, Dropbox, Box atd. X
Ochrana Microsoft 365 na koncových zařízeních Ochrana dat přenášených z koncových zařízení do Microsoft 365 a na SharePoint. Předejděte sdílení nebo nahrávání dat, která nechcete mít v cloudu. X
Azure Information Protection Detekujte klasifikaci dat z Microsoft Azure Information Protection, a to i v šifrované formě. X

Ochrana pro Exchange Online – Sjednoťte politiky pro e-mail na koncových zařízeních a v cloudu. Spravujte a filtrujte data přenášená z koncových zařízení a Exchange Online.

X

Enterprise funkce

X X

Změna brandu notifikací pro koncové uživatele –  Změna brandu (loga) v oznámeních pro koncové uživatele.

X X

Řízení lokálního workflow – Aplikační politiky a expertní nastavení pro sladnění workflow na koncových zařízeních s interními procesy.

X X

Podpora multi-doménového prostředí – Enterprise podpora více domén v Active Directory.

X X

Automatizace zabezpečení

X X

Integrace se SIEM řešeními – Automatizované reportování incidentů do SIEM řešení (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight atd.).

X

Integrace s řešením FortiGate   –  Automatizovaná integrace zabezpečení se síťovým řešením FortiGate, která vytvoří robustní bezpečností řešení chránící data na koncových zařízeních i v síti.

X X

Integrace s nástroji pro analýzu dat – API pro přenos zaznamenaných dat ze Safetica do analytických a vizualizačních nástrojů jako Power BI či Tableau

X X
Scenario s.r.o.