Profylaxe

Profylaxe tiskových strojů

Jak často servisovat tiskárnu a proč?

Pokud se u vás v kanceláři tiskárna od rána do večera nezastaví a na údržbu se zapomíná, je jen otázkou času, kdy vám tiskárna vypoví funkčnost …

V některých případech bude oprava triviální, jindy bude ekonomičtější pořídit nový přístroj. Pokud chcete, aby vám jehličková, laserová či inkoustová tiskárna sloužila co nejdéle a po celou dobu tiskla kvalitně, měli byste ji pravidelně servisovat. Jednou za čas povolejte specialisty, kteří se postarají o odborný servis.

Pokud chcete, aby vám tiskárna sloužila dlouho, měli byste na ní provádět pravidelnou údržbu.

Profylaxi profesionálních tiskáren provádějte vždy, a to minimálně jednou ročně!

Sami se do údržby vnitřních částí tiskáren nepouštějte. Čistěte jen ty komponenty, ke kterým se dostanete bez použití nářadí či demontáže krytů.

Neodborným zásahem tiskárnu poškodíte a samozřejmě přijdete o veškeré záruky a samotný chod tiskárny nebo nekvalitní tisk.

Odborná profylaxe zahrnuje pečlivou demontáž i vyčištění komponentů a vždy odhalí různé problémy hned v počátku, které lze snadno odstranit. Bez pravidelných kontrol může dojít k postupné degradaci součástek a narůstání technických problémů, na jejichž odstranění už může být pozdě nebo mohou být velice nákladné.

Firma Scenario provádí PROFYLAXE 
– preventivní kontroly, stačí nahlásit výrobce a model tiskárny.

Mezi ně patří i dokladové maticové speciální tiskárny Olivetti PR2 Plus

Tyto tiskárny slouží pro služby veřejnosti v bankovních a poštovních aplikacích, ve veřejné správě, zdravotnictví, cestovním ruchu a dalších provozech s opakovaným tiskem do formulářů (např. Technické průkazy a další …) Tyto tiskárny obsluhuje kvalitně vyškolený zaměstnanec.

Co je profylaxe: Jedná se o preventivní prohlídku zařízení, obvykle o kompletní čištění, seřízení, mazání a kontrolu tiskárny. Celková očista a dezinfekce povrchů. Pravidelná údržba tiskárny prodlouží její životnost.

Proč provádět profylaxi: Profylaxe je něco jako preventivní prohlídka, kdy se zkoumají všechny namáhané části tiskárny – díky profylaxi prodloužíme životnost tiskárny a předejdeme možným závadám nebo poruchám.

Jak dlouho trvá profylaxe: Ve veřejné správě stroj neopustí své stanoviště. Jedna tiskárna trvá s kompletní profylaxí i se závěrečným testováním cca 20-30 min. Cena profylaxe: Cena se odvíjí od počtu kusů, vzdálenosti a požadavků našeho zákazníka.

Pravidelnou profylaxí předejdete nejen poškození, ale naučíte se od technika, jak o tiskárnu pečovat, případně i jak si zjednodušit obsluhu Vaší tiskárny.

Scenario s.r.o.