E-learning - školení a konzultace

E-learning

Vám umožní rychle a efektivně proškolit vybranou skupinu osob a ověřit úroveň dosažených znalostí a dovedností. Zajistíme pro Vás provozování e-learningového prostředí, pomůžeme s vytvořením kurzů, zpracujeme kurzy, případně je pro Vás vytvoříme na míru. Součástí e-learningu jsou testy s následným osvědčením o absolvování kurzu a úspěšném vykonání testu.

Co je to e-learning?

E – learning je školení, které je převedeno do elektronické podoby a je přístupné on-line. Lze je pročítat na počítači, tabletu i v mobilu. Součástí e-learningového školení jsou testovací otázky indikující účastníkům pochopení probírané látky. Je to nejsnazší způsob, jak rychle a s minimálními náklady proškolit všechny zaměstnance.

Jaké jsou výhody e-learningu?

  • Dostupnost – školení lze absolvovat kdekoliv a kdykoliv, ve vhodných okamžicích v průběhu pracovního procesu, takže z něj nejste vyřazení na celé dny a nebo případně můžete studovat i doma.
  • Vysoká efektivita – můžete studovat svým tempem a kdy to potřebujete. Můžete trávit více či méně času nad určitými kapitolami nebo se k nim vracet apod., podle svých individuálních potřeb.
  • Standardizace – kvalita školení není v čase proměnlivá, protože není závislá na momentálním výkonu lektora.
  • Nízká cena – jedná se o nejekonomičtější variantu školení, dochází ke snížení přímých nákladů za dopravu, provoz učeben, tisk studijních materiálů, lektory, přičemž pozitivní je rovněž menší absence zaměstnanců v pracovním procesu.

V současnosti máme pro Vás vytvořena tato e-learningová školení:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

BOZP (bezpečnost práce)

PO (požární ochrana)

Školení ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL

Vstupní vzdělávání veřejné správy

Scenario s.r.o.