it-market.cz| Informační technologie| Kyberbezpečnost

Využijte dotace ke zvýšení kybernetické bezpečnosti vaší organizace - výzva pro firmy!

Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. dubna 2023 vyhlásilo výzvu I. pro aktivitu Digitální podnik – virtuální podnik v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 500 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům. Ukončení příjmu žádostí je 29. března 2024. Pokud chcete pomoci s žádostí o dotaci, vyplňte krátký dotazník na našich stránkách a naši specialisté se Vám ozvou!

Dotaci můžete využít na:

Aktivity, jejichž hlavní náplní budou investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

A mimo jiné také na Kybernetickou bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

Výše dotace

Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše 40% pro malý podnik a 30% pro střední podnik. Dotace je poskytována minimálně ve výši 250.000 Kč a maximálně do výše 200.000 EUR.
Rádi Vám pomůžeme s žádostí o dotaci a s další administrací. Kontaktujte svého obchodníka.

Kompletní informace najdete na našem webu

Aneta Šlesariková
obchodní referent IT
tel: +420 702 034 045
[email protected]
 
Dagmar Zindulková
produktový referent a lektor kurzů
tel: +420 605 214 617
[email protected]
 
Facebook
Instagram
Website
© 2023 | Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic
Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
odhlaste odběr.
Scenario s.r.o.