it-market.cz| Informační technologie| Kyberbezpečnost

Využijte dotace ke zvýšení kybernetické bezpečnosti vaší organizace - pro zdravotní péči a její zřizovatele!

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 14. listopadu 2023 v rámci Národního plánu obnovy výzvu č.43. – Kybernetická bezpečnost – subjekty zdravotní péče. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 1500 mil. Kč. Výzva je určena pro subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče a jejich zřizovatele a zakladatele (OSS, kraje, obce). Ukončení příjmu žádostí je 30.dubna 2024. Pokud chcete pomoci s žádostí o dotaci, vyplňte krátký dotazník na našich stránkách a naši specialisté se Vám ozvou!

Dotaci můžete využít na:

Aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti): o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

A mimo jiné také na zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů, návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace, pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci apod.

Výše dotace

Na jeden projekt je stanovena minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 mil. Kč bez DPH a maximální výše celkových způsobilých výdajů 50 mil. Kč bez DPH.
Rádi Vám pomůžeme s žádostí o dotaci a s další administrací. Kontaktujte svého obchodníka.

Kompletní informace najdete na našem webu

Aneta Šlesariková
obchodní referent IT
tel: +420 702 034 045
[email protected]
 
Dagmar Zindulková
produktový referent a lektor kurzů
tel: +420 605 214 617
[email protected]
 
Facebook
Instagram
Website
© 2023 | Scenario s.r.o. Pohraniční 1435/86 703 00 Ostrava | Czech Republic
Chcete změnit způsob přijímání těchto e-mailů?
odhlaste odběr.
Scenario s.r.o.