Licence Windows Server 2022

Edice Microsoft Windows Server 2022

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter edice

 • umožňuje hostovat neomezený počet virtualizovaných serverů
 • Host Guardian Service a Nano Server
 • Navíc oproti verzi Standard má :Shielded Virtual Machines, software-defined networking, Storage Spaces Direct, and Storage Replica.
 • licencuje se per CORE
 • licenční programy Microsoft, ve kterých lze zakoupit: CSP, OV, OVS, SPLA, OEM 

Microsoft Windows Server 2022 Standard edice

 • licence platí pro jeden fyzický server a na něm nainstalovaný jeden virtuální server nebo pro dva virtuální servery, pokud na fyzickém serveru běží jen Microsoft server za účelem běhu oněch dvou virtuálních serverů
 • Host Guardian Service a Nano Server.
 • licencuje se per CORE
 • licenční programy Microsoft, ve kterých lze zakoupit: CSP, OV, OVS, SPLA, OEM 

Microsoft Windows Server 2022 Essentials Edice

 • pro malé podniky s až 25 uživateli a 50 zařízeními
 • je možná dostupná pouze jako OEM nebo SPLA (nemusí být dostupné na každém trhu)

Detailní srovnání verzí Microsoft Windows Server 2022 naleznete také zde:
Comparison of Standard, Datacenter, and Datacenter: Azure Edition editions of Windows Server 2022

Srovnání zakoupení trvalých licencí u jednotlivých licenčních variant
Příklad: Jeden fyzický server s 16 jádry tzv. minimální varianta

EdiceCSPOEM
Standard1 144 EUR973, 6 EUR
Datacenter6 590 EUR5 227,8 EUR

Srovnání zakoupení ročního předplatného u jednotlivých licenčních variant
Příklad: Jeden fyzický server s 16 jádry tzv. minimální varianta

EdiceCSPOEM
Standard538 EUR668 EUR
Datacenter3 730 EUR3 845 EUR

Jednotný licenční model pro serverové licence Windows Server

Modely licecování jsou stejné pro Windows Servers Standard / Datacentrum, System Center Standard / Datacentrum a Core Infrastructure Server Suites Standard / Datacentrum.

Existují dva modely licencování Microsoft Windows Serveru 2022. První, stávající model “core / CAL” a druhý, nově přidaný model licencování “podle počtu virtuálních serverů”.

Licencování podle počtu jader a CAL

Typ licencí bez SA nebo s SA

 • Windows Server
 • User CAL
 • Device CAL
 • External Connector
 • Licence = jádro
 • Licenční minimum pro server = 16 jader 
 • Licenční minimum pro CPU = 8 jader

 

Při licencování na základě fyzických jader na serveru se počet požadovaných licencí/jader rovná počtu fyzických jader na licencovaném serveru s výhradou minimálně 8 licencí jádra na fyzický procesor a minimálně 16 základních licencí na server.

Výpočet počtu jader

Pro stanovení počtu jader se řídí počtem jader fyzického serveru se zohledněním licenčního minima 16 jader per fyzický server a 8 jader per každé CPU.

Příklady:

fyzický server má celkem 2 CPU, každé 12 jader tj. 24 jader = pořízení 24 jader 

fyzický server má celkem 1 CPU s 8 jádry = pořízení 16 jader

Windows Server Standard 2022 umožňuje užívání serverového softwaru ve dvou prostředích OSE na licenčním serveru. 1x instalace na fyzickém serveru + 1x ve virtuálním prostředí (1 + 1)

Windows Server Standard 2022 umožňuje užívání jedné spuštěné instance serverového softwaru ve fyzickém prostředí OSE na licencovaném serveru (kromě dvou virtuálních prostředí OSE), pokud je fyzické prostředí OSE využíváno výhradně k hostování a správě virtuálních prostředí OSE. Tj. 0 instalace na fyzickém serveru + 2x ve virtuálním prostředí (0+2). Tyto virtuální servery mohou být provozovány jen na jednom fyzickém serveru !

CAL = přístup ke všem serverům v adekvátní verzi (tedy ve verzi 2022) v rámci organizace

Příklady výpočtu počtu licencí pro HW a virtuální servery

 • Samostatný jeden server

Licencování na „HW“

 • Fyzický server má 2 CPU, CPU má 12 jader: 2 x 12= 24 jader

Jednu instalaci lze použít pro fyzický server a současně jednu instalaci pro virtuální instalaci

Licencování na „virtuály“

Firma potřebuje 5 virtuálních serverů, a nejbližší vyšší sudé číslo je 6.

Fyzický server má 2 CPU, CPU má 12 jader (jedno řešení = 24 jader)

6 (virtuálních serverů) x (2 cpu x 12 jader) : 2  = 72 jader tj. pro verzi Standard musíme zalicencovat 72 jader, nebo v licenci Datacenter 24 jader (virtuální stroje se nelicencují)

 • Serverová farma s vysokou dostupností

3 servery, 2 CPU v serveru, 5 virtuálních serverů

Licencování na „HW“

 1. Fyzický server má 2 CPU, CPU má 12 jader: 2 x 12= 24 jader
 2. Fyzický server má 2 CPU, CPU má 12 jader: 2 x 12= 24 jader
 3. Fyzický server má 2 CPU, CPU má 15 jader: 2 x 15= 30 jader

Jednu instalaci lze použít pro fyzický server a současně jednu instalaci pro virtuální instalaci

Licencování na „virtuály“

Firma potřebuje 5 virtuálních serverů, a nejbližší vyšší sudé číslo je 6

Server Standard Datacenter
1. 6 x 24: 2 = 72 jader 24 jader
2. 6 x 24: 2 = 72 jader 24 jader
3. 6 x 30: 2 = 90 jader 30 jader
Celkem 244 jader 78 jader

Kdy vyplatí vybrat licence Microsoft Windows server edice Datacentru místo Standard 2022

Pokud chceme zalicencovat naše virtuální servery, měli bychom dobře zvážit, zda budeme nakupovat licence ve verzi Standard, či se nám spíše vyplatí zalicencovat naše VMs v edici Datacenter. Vezměme si například fyzický server s 16 jádry. V případě, že budeme chtít zalicencovat 10 VMs, vyplatí se nám licencování v edici Standard, v případě, že potřebujeme zalicencovat více než 10 VMs, bude cenově výhodnější zalicencování fyzických 16 jader v edici Datacenter (viz tabulka níže).

Edice Cena za “1 jádro” 10 VMs 11 – 12 VMs
Standard 72 EUR 10 x 16 : 2 = 80 jader / 5760 EUR 12 x 16 : 2 = 86 jader / 6912 EUR
Datacenter 412 EUR 16 jader / 6592 EUR 16 jader / 6592 EUR

Tabulka pro rychlou orientaci, kdy volit edici Standard a kdy naopak je již výhodnější verze Datacenter:

Počet VMs
Počet cores 2 4 6 8 10 12
16 16 32 48 64 80 96
18 18 36 54 72 90 108
20 20 40 60 80 100 120
22 22 44 66 88 110 132
24 24 48 72 96 120 144
26 26 52 78 104 130 156
28 28 56 84 112 140 168
30 30 60 90 120 150 180
32 32 64 96 128 160 192
Vyplatí se edice Standard Vyplatí se edice Datacenter
Počet zalicencovaných jader je minimálně 8 na CPU a minimálně 16 na fyzický server
Počty VMs jsou sudá čísla, protože lichá se zakrouhlují na nejbližší sudé nahoru tady 5 VMs znamená počítat s 6 VMs
Data v tabulce jsou přepočtený počet Cores, který je potřeba zalicencovat

Licencování na základě jednotlivých VMs

Licencování na základě jednotlivých virtuálních prostředí OSE (VMs) je nově přidaný licenční model. Dostupné pouze pro licence na bázi předplatného nebo pro licence s krytím Software Assurance včetně všech licencí CAL user/device. 

„Customer may reassign any of its Licenses to any of its Licensed Servers located within the same Server Farm as often as needed“

Licenční minimum

Počet potřebných licencí se rovná počtu virtuálních jader ve virtuálním prostředí OSE, na který se vztahuje pravidlo minimálně 8 licencí na virtuální prostředí OSE a minimálné 16 licencí pro zákazníka.

Platí i pro licence v režimu RSD – Windows Server 2022 Remote Desktop Services

Příklad srovnání ceny 8 jader

Licence Windows Server 2022

Příklad 1 licencování VMs (OSE):

Licence Windows Server 2022

2 fyzické servery se 4mi procesory, každé CPU 4 core

Provozují 8 VMs. Protože je minimální počet 8 core na VM, tak celkem 8 VMs x 8 cores = 64 cores

Příklad 2 licencování VMs (OSE)

Předpokládejme, že máme 1 server se dvěmi 12 core procesory.  V klasickém licencování Microsoft  Windows Server 2022 Standard per cores můžeme vidět, že pro zalicencování 6 VM na serveru s 24 jádry viz. tabulka výše potřebujeme 72 licencí.

V případě licencování přes OSE (VMs) pro licencování potřebujeme jen 48 licencí, tj. ušetříme až 24 licencí !!! tj. cca 41,5% z ceny .

Obecně lze doporučit zvažovat licencování per OSE  (VMs) v případě, že je server osazen více než procesorem nebo procesory, které mají dohromady více než 16 cores. Čím více jader mají tím je tento model výhodnější.

Tabulka níže ukazuje závislost počtu licencí na počtu VMs v případě licencování přes OSE, kdy VMs mají vždy stejný minimální počet vCores. Ve skutečnosti budou mít jednotlivé VMs různé počty vCores, a je potřeba vždy kalkulovat skutečnost.

Počet VMs
Počet vCores 8 2 4 6 8 10 12 14 16
16 32 48 64 80 96 112 128
Vyplatí se edice Standard Vyplatí se edice Datacenter

Poznámka: Windows User CAL jako předplatné je součástí např. EMS E3/E5; M365 E3/E5

Licence OEM Windows Server 2022

Licence vázaná na zařízení, nutno zakoupit s novým serverem.
Práva na downgrade
Místo vytvoření, uložení a používání softwaru můžete v každé povolené instanci vytvořit, uložit a používat starší verzi tohoto softwaru po takovou dobu, po kterou bude společnost Microsoft poskytovat podporu této dřívější verze, jak je uvedeno na stránce aka.ms/windowslifecycle

Možnost pořízení SA (software assurance) v programu OVS do 90 dnů
z licence OEM se stává plnohodnotná multilicence. Možnost použití pro licencování na základě jednotlivých virtuálních prostředí OSE. Obvykle tato varianta pořízení tedyn nejdříve OEM a pak dokoupení SA bvývá výhodnější. VIz. tabulka z prvního příkladu, kdy cena OEM licence versus CSP/OV je výrazně nižší.

Multiplexing Windows Server 2022

External Connector Windows Server 2022

Hardware nebo software, který zákazník používá k těmto účelům: sdružování připojení nebo snížení počtu prostředí OSE, zařízení nebo uživatelů, které produkt přímo spravuje.

Snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří přímo nebo nepřímo přistupují k produktu nebo ho využívají;nebo k přístupu k datům, která samotný produkt zpracovává či vytváří nesnižuje počet licencí jakéhokoli typu, které zákazník potřebuje.

Příklad multiplexingu:
Uživatelé přistupují k aplikaci a aplikace přistupuje k Microsoft Windows Serveru 2022

Externí připojovací modul pro Windows Server 2022. Licence External Connector znamená licenci přiřazenou serveru vyhrazenému pro použití zákazníkem, který povolí přístup k odpovídající verzi serverového softwaru nebo starším verzím serverového softwaru externímu uživateli.

Externí uživatelé jsou uživatelé, kteří nejsou zaměstnanci zákazníka, ani nejsou jeho afilace. Afilace je vztah firmy matka – dcera, kdy více než 50% dcery ovládá matka. 

Pořízení Licence s SA => Licenční mobilita. Řeší i multiplexing pro externí uživatele.

SA - Software Assurance

Výpočet Software Assurance

Pořízení pouze s novou licencí či obnova SA, nelze dokoupit zpětně. Výjimkou je možnost dokoupit SA k OEM licenci do 90ti dnů. SA je nutno prodloužit před uplynutím doby účinnosti předchozího krytí SA.Dostupnost v licenčním programu OV/OVS, jako licence včetně SA => LIC/SA. Předplatné software v CSP nemá SA, ale obsahuje řadu benefitů vyjmenované přímo v Terms.

Správa SAB (Software Assurance Benefit) přes VLSC stránky
SAB příklady:

 • použití v terminálu
 • licenční mobilita
 • instalace v VM
 • rozložené platby
 • právo na novou verzi
 • Step-UP 
 • přechod mezi CALy 
 • cold backup 
 • azure hybrid benefit
 • home use program 
 • VDA a další..

 

Aplikace 29% za rok z ceny licence bez SA
Systémy 29% za rok z ceny licence bez SA
Servery 25% za rok z ceny licence bez SA

Příklad Licence s SA vycházející z licence bez SA v hodnotě 100 EUR

Licence Windows Server 2022

Microsoft Windows Server 2022 ve SPLA

Základní edice a licenční modely

 • Windows Server 2022 Datacenter model Core License
 • Windows Server 2022 Standard model Core License
  • Počet požadovaných licencí se rovná počtu fyzických jader na licencovaném serveru
  • Licenční minimum 8 licencí na fyzický procesor
 • Windows Server 2019 Essentials  model Processor License
  • Pro každý fyzický procesor na licencovaném serveru je vyžadována jedna licence.
  • Každá licence povoluje použití jedné spuštěné instance serverového softwaru v jednom prostředí OSE
 • Remote Desktop Services 2022 SAL model Subscriber Access Licenses (SAL)
  • pro každého uživatele/ zařízení

Otázky pro výběr licence Windows Server 2022

 • Budou licence provozovány ve virtuálním prostředí?
 • Budou licence provozovány ve vysoké dostupnosti?
 • Kolik mají fyzické zařízení CPU a jednotlivé CPU jader?
 • Kolik jader bude přiřazeno virtuálnímu OSE (VM)?
 • Jaké jsou stávající nakoupené licence a jsou licence se Software Assurance?
 • Budou se v budoucnosti licence rozšiřovat?
 • Budou k serverům přistupovat externí uživatelé?
 • Jak vypadá klientský přístup k serverům přes potencionální serverové aplikace?

Odkazy na zdrojová data

Scenario s.r.o.