Návrh infrastruktury serverů a storage

Nástroj pro návrh obnovy IT infrastruktury serverů a storage - Live Optics

Live Optics je bezplatný nástroj, který vám umožní snadno a rychle získat data o vašem IT prostředí. Jeho sběr dat pomocí agentů a agent-less technologií umožňuje získat podrobné informace o zátěži, spotřebě energie a výkonu nejrozšířenějších operačních systémů, hardwarových zařízení a virtuálních prostředí. Díky analytickému online nástroji můžete získat úplný a přesný přehled o tom, jak jednotlivé pracovní zátěže ovlivňují vaši infrastrukturu. Live Optics měří, analyzuje a kombinuje charakteristiky pracovních zátěží, což vám umožní optimalizovat vaši infrastrukturu a zlepšit výkonnost vašich systémů.

Mezi další informace, které Live Optics poskytuje, patří průchod dat, aktivity a využívání disků, sítí a periferií. Tento nástroj je tedy velmi užitečný pro návrh serveru, storage nebo infrastruktury jako celku, protože poskytuje přesné a detailní informace o vašem IT prostředí. Navíc, Live Optics je snadno použitelný nástroj, který vám ušetří čas a peníze, protože nebudete muset platit za drahou konzultaci s odborníkem na IT infrastrukturu.

Jak navrhnout infrastrukturu

Jednoduché zjištění počtu souborů, velikosti, typů souborů a rychlosti vytváření nových souborů

Jak navrhnout infrastrukturu
Jak navrhnout infrastrukturu

Optimalizujte velikost vašeho diskového pole nebo ukládacího systému pomocí služby Dossier. Tato aplikace analyzuje ukládaná data podle jejich vzniku, modifikace, typu a dalších atributů. Získáte tak přesný přehled o tom, jak se vyvíjí počty souborů a celkový objem ukládaných dat, a můžete snadno odhadnout, jak velké uložiště budete potřebovat. Další zajímavou funkcí je možnost zjištění, kolik diskového prostoru ušetříte v případě, že využijete funkce deduplikace dat.

S nástrojem Live Optics získáte důležité informace o vašem IT prostředí, které vám pomohou optimalizovat vaši infrastrukturu. Všechna data zůstávají v rámci vaší infrastruktury a nejsou nikam posílána, což zaručuje bezpečnost vašich dat. Po získání dat se můžete sami rozhodnout, zda chcete výsledky sdílet s námi pro poradenství a doporučení, nebo je použít pro vlastní potřeby.

Použijte nástroj Dossier pro analýzu vašeho diskového pole nebo ukládacího systému a optimalizujte jej dle potřeb vaší infrastruktury. Tento nástroj vám umožní získat přesný přehled o počtech souborů a celkovém objemu ukládaných dat, což vám pomůže odhadnout velikost potřebného uložiště. Další výhodou je možnost zjištění, kolik diskového prostoru ušetříte pomocí funkce deduplikace dat.”

Jeden z klíčových paramterů diskových polí a serverů IOPS

Pokud chcete navrhnout infrastrukturu pro vaše IT prostředí, je důležité zjistit, kolik IOPS (vstupů/výstupů za sekundu) potřebujete pro běžný provoz a také v špičce, kdy bývají často prováděny zálohy nebo jiné náročné aktivity. S pomocí nástroje Live Optics můžete snadno zjistit, jaký výkon potřebujete pro vaše potřeby a tím i optimalizovat svou infrastrukturu.

Nástroj Live Optics je velmi snadno použitelný a nevyžaduje složitou instalaci ani konfiguraci. Díky tomu, že je nástroj plně automatizovaný a nevyžaduje žádnou manuální práci, můžete se plně soustředit na analýzu a interpretaci dat. To vám umožní snadno zjistit, které konfigurace serverů, úložišť, síťových prvků a dalšího příslušenství jsou pro vás nejvhodnější. Tento přístup vám umožní efektivněji využívat vaše prostředky a vyhnout se zbytečnému plýtvání zdroji.

Může se také stát, že při výměně staršího diskového pole můžete sáhnout po levnější variantě nižší řady, protože nová technologie poskytuje úplně jinou rychlost IOPS. 

Jak navrhnout infrastrukturu

Využití klíčových parametrů jako je paměť, CPU, síť, latence a IOPS

Jak navrhnout infrastrukturu

Pomocí nástroje Live Optics můžete získat přesné údaje o výkonu vaší současné infrastruktury, což vám umožní identifikovat úzká místa a potenciální problémy v infrastruktuře. Tento nástroj vám také poskytne informace, které vám umožní optimalizovat své výpočetní zdroje a eliminovat zbytečné nákupy a provozní náklady.

Díky přesným datům poskytovaným Live Optics můžete přesně určit, jaký výkon potřebujete pro vaše aplikace, což umožní přesné plánování nákupu nových hardwarových komponent a předejít nákupu předražených či nepotřebných komponentů. Tento nástroj také umožní včasné řešení problémů a zvýšení efektivity infrastruktury.

Live Optics je nástroj, který je jednoduchý k použití a poskytuje ucelený přehled o výkonu vaší infrastruktury. Pomocí něj můžete snadno a rychle identifikovat úzká místa a potenciální problémy v infrastruktuře, což vám umožní zlepšit výkon vaší infrastruktury a zároveň snížit náklady na provoz.

Celková zátěž systému, struktura vytížení IOPS, latence

Další výhodou použití Live Optics je možnost získání doporučení na míru pro optimalizaci vaší infrastruktury. Nástroj poskytuje podrobné informace o celkové zátěži systému, struktuře vytížení IOPS a latenci, což vám umožní získat přesný obraz o využívání vaší infrastruktury.

Na základě těchto dat můžeme navrhnout optimální řešení pro vaše potřeby a pomoci vám při výběru nejvhodnějších produktů a služeb. Díky použití Live Optics lze snadno zjistit, kolik peněz můžete ušetřit například na licencích, využití CPU jader nebo diskovém prostoru. To umožňuje snadnou optimalizaci vašich IT nákladů a zvýšení efektivity vaší infrastruktury.

Live Optics vám také poskytne detailní analýzu stávající infrastruktury, včetně přehledu používaných zařízení a jejich výkonu. Díky tomu můžete přesně plánovat budoucí investice a rozšíření infrastruktury s ohledem na vaše aktuální a budoucí potřeby.

Využití Live Optics je jednoduché a nevyžaduje složitou instalaci nebo konfiguraci. Stačí pouze nainstalovat malý nástroj na vaši infrastrukturu a během několika minut bude generovat podrobné zprávy o vašem prostředí.

Celkově lze říci, že Live Optics je nezbytným nástrojem pro každou organizaci, která chce optimalizovat svou infrastrukturu a snížit své IT náklady. 

Jak navrhnout infrastrukturu

Příklad návrhu infrastruktury s pomocí LiveOptics v praxi:

Za pomoci LiveOptics jsme navrhli mnoha zákazníkům úsporná a efektivní řešení pro návrh infrastruktury. Praktickým příkladem může být jedna středně velká výrobní společnost, která původně plánovala výraznou investici do nového serverového řešení, schopného zvládnout rostoucí požadavky na výkon a kapacitu datového úložiště.

Původní návrh společnosti zabývající se serverovými řešeními představoval investici kolem 6 milionů Kč. Protože si zákazník chtěl být jistý výběrem, obrátil se na nás. Během standardního procesu návrhu refreshe infrastruktury jsme zákazníkovi navrhli použití LiveOptics.

Po konzultaci s našimi odborníky se zákazník rozhodl vyzkoušet LiveOptics, abychom získali podrobné informace o jejich aktuálním IT prostředí. Díky LiveOptics jsme zjistili, že navržené konfigurace serverů a úložišť nebyly úplně efektivní ani potřebné. Nakonec jsme společnosti navrhli úsporné a funkční řešení infrastruktury, které jim ušetřilo značné finanční prostředky.

Využití CPU, počty cores a velká úspora v rámci licencování Microsoft serverů

Jak navrhnout infrastrukturu

Využití CPU a počet jader jsou důležité faktory, které mají vliv na licencování Microsoft serverů. Pokud máte nevyužité výpočetní zdroje, platíte zbytečně za licence, které nepotřebujete. Naše zkušenosti ukazují, že optimalizace počtu jader v serverech může vést k výrazné úspoře nákladů na licencování.

Například, naše analýza ukázala, že na stávajících dvou serverech v HA s celkovým počtem 48 jader je maximální využití pouze 46 GHz z celkových 110 GHz. To znamená, že i po X letech provozování je maximum využití CPU pouze 40 %. Díky tomu, že jsme identifikovali konkrétní typy CPU ve stávajících serverech, bylo možné na základě jejich výkonu najít vhodné alternativy CPU pro nové servery. Díky tomu jsme ušetřili na nákladech za licence Microsoft Windows Datacenter a zákazník mohl efektivně využít své výpočetní zdroje.

Optimální velikost RAM a její využití klíčové pro 4. generaci CPU Intel Xeon a AMD EPYC

Optimální velikost RAM a její využití jsou klíčové pro efektivní využití výkonu 4. generace CPU Intel Xeon a AMD EPYC. Pokud jde o kapacitu RAM, doporučuje se používat maximálně 60 % kapacity. Toto je ideální nastavení v případě, že dojde k výpadku jednoho serveru a druhý musí poskytnout výkon pro všechny aplikace (v případě dvou nodového clusteru). Díky měření LiveOptics nebylo nutné navyšovat paměť v novém návrhu infrastruktury. S ohledem na optimální využití RAM v kombinaci s 4. generací CPU však doporučujeme pečlivě zvážit konfiguraci serverů a navrhnout infrastrukturu, která dokáže plně využít výkon těchto moderních procesorů.

Jak navrhnout infrastrukturu

Backup - zálohovací systém postavený na Veeam Hardener Storage a úspory

Veeam Hardened Storage je vynikajícím řešením pro zálohování dat, které umožňuje výrazné úspory nákladů. Jednomu z našich zákazníků jsme dokázali pomocí analýzy dat s LiveOptics odhalit, že jeho nově navrhovaný zálohovací systém je zbytečně předimenzovaný a může být nahrazen levnějším a účinnějším řešením.

Díky využití Veeam Hardened Storage jsme dokázali poskytnout našemu zákazníkovi řešení, které bylo o polovinu levnější než původně navrhovaný systém. Zákazník ušetřil okolo 3.000.000 korun a přitom stále poskytuje svým zákazníkům kvalitní a spolehlivé služby.

Doporučujeme tedy všem zákazníkům, kteří chtějí optimalizovat svůj zálohovací systém a dosáhnout výrazných úspor, aby zvážili využití Veeam Hardened Storage. Naše analýza dat dokázala, že tento systém je efektivní a plně dostačující pro většinu potřeb zákazníků. Pokud potřebujete poradit s návrhem zálohovacího systému, rádi Vám pomůžeme najít nejlepší řešení pro Vaše potřeby.

Scenario s.r.o.