RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID kalkulátor - odhad využití úložiště různých konfigurací disků a úrovní RAID

RAID disková pole jsou základem pro ukládání dat na téměř každém serveru nebo pracovní stanici. Poslední dobou se objevují zcela nové nebo inovované RAID, kdy někteří výrobci HW přidávají ke standardním existujícím RAIDům nové funkcionality.

Díky novým NVMe diskům a novým CPU 4-té generace se již nemusí využívat RAID jen pro
zrychlení výkonu. Častěji se nyní již kalkuluje, kolik bude tzv. čistá kapacita – tj. dostupné místo v diskovém poli. U aplikací s potřebou vysoké dostupnosti je nutné volit RAID i dle rychlosti obnovy v případě havárie a kalkulovat s tím, že odejde jeden nebo více disků.

Bývají totiž velké rozdíly v rychlosti obnovy dat, kdy někdy jsou data dopočítána v řádech jednotek hodin
a někdy až v řádech desítek hodin. Diskové pole Vám během dopočítávání dat funguje, ovšem je velmi omezeno na výkonu, protože je zaměstnáno obnovou dat.

Abyste poměrně rychle mohli zjistit kapacitu, kterou budete mít v stávajícím RAID nebo novém serveru
či diskovém poli,  jsme pro vás připravili přehlednou a jednoduchou kalkulačku RAID. Vyberete si disky
a naklikáte si jejich počet. Následně níže najdete výpočet kapacity, která bude dostupná. 
Krátce ještě popíšeme rozdíl mezi TB a TiBI

Kalkulačka Raid

 • Přidejte pevné disky
 • Server
  Aby jste odebrali pevný disk, klikněte na na něj.
  Prosím přidejte alespoň 2 pevné disky.
 • Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 0

  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 1

  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 5

  Minimální počet disků v poli RAID 5 je 3
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 6

  Minimální počet disků v poli RAID 6 je 4
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 10

  Minimální počet disků v poli RAID 10 je 4 a musí to být sudé číslo
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 50

  Minimální počet disků v poli RAID 50 je 6 a musí to být sudé číslo
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 51

  Minimální počet disků v poli RAID 51 je 6 a musí to být sudé číslo
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 5E

  Minimální počet disků v poli RAID 5E je 4
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

  RAID 60

  Minimální počet disků v poli RAID 60 je 8
  Dostupné místo na disku:
  Shoda/Ochrana:
  Nevyužité místo na disku:

RAID 0 (tzv. pruhy)

RAID 0 rozděluje data mezi disky, což má za následek vyšší datovou propustnost. Výkon této konfigurace RAID 0 je extrémně vysoký, ale ztráta jakékoli jednotky v poli povede ke ztrátě dat. Tato úroveň se běžně nazývá pruhování.

Minimální požadovaný počet diskových  jednotek: 2
Typické použití: Nyní se moc nepoužívá, dříve byl využíván pro zvýšení výkonu disků. Dnes mají SSD/NVMe dostatečný výkon.
Výkon: Vysoký
Redundance: Nízká
Účinnost: Vysoká

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

VÝHODY:

Vysoký výkon
Snadná implementace
Vysoce efektivní (žádná paritní režie)

NEVÝHODY:

Žádná redundance
Omezené případy použití díky absenci odolnosti
proti chybám.

RAID 1 (tzv. zrcadlo) 

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID 1 zapisuje všechna data na dva nebo více disků pro 100% redundanci: pokud některý disk selže, žádná data se neztratí. Ve srovnání s jedním diskem má tento režim tendenci být rychlejší při čtení, pomalejší při zápisu. Toto je dobrá redundantní konfigurace základní úrovně. Protože je však celý disk duplikován, tak cena za megabajt / terabajt je vysoká. Tento RAID 1 se běžně nazývá zrcadlení.

Minimální požadovaný počet jednotek: 2
Typické použití: Dva systémové disky, obvykle SSD nebo NVMe.
Výkon: Průměrný
Redundance: Vysoká
Účinnost: Nízká

VÝHODY:

Tolerantní k chybám
Snadná obnova dat v případě selhání disku
Snadná implementace

NEVÝHODY:

Vysoce neefektivní (100% paritní režie)
Není škálovatelné (s rostoucím počtem disků se stává velmi nákladným)

RAID 0+1 (tzv. pruhy a zrcadlo)

RAID 0+1 je zrcadlové (RAID 1) pole, jehož segmenty jsou pruhovaná (RAID 0) pole. Tato konfigurace kombinuje zabezpečení RAID 1 s extra zvýšením výkonu díky prokládání RAID 0.

Minimální požadovaný počet jednotek: 4
Typické použití: Extrémní požadavky na výkon a zároveň i na zabezpečení, například v pracovních stanicích.
Výkon: Velmi vysoký
Redundance: Vysoká
Účinnost: Nízká

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

VÝHODY:

Odolnost proti chybám
Velmi vysoký výkon

NEVÝHODY:

Drahý
Vysoká režie
Velmi omezená škálovatelnost

RAID 5 (disky s paritou)

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID 5 ukládá data na úrovni bloku přes několik disků, přičemž mezi disky je distribuována rovnost parity. Informace o paritě umožňuje zotavení po selhání kteréhokoli jednotlivého disku. Výkon zápisu je poměrně rychlý, ale protože paritní data musí být na každé jednotce během čtení přeskočena, čtení je pomalejší. Nízký poměr parity k datům znamená nízkou režii redundance.

Minimální požadovaný počet jednotek: 3
Typické použití:Klasické diskové pole k ukládání dat, optimální poměr cena výkon
Výkon: Průměrný
Redundance: Vysoká
Účinnost: Vysoká

VÝHODY:

Tolerantní k chybám
Vysoká účinnost

NEVÝHODY:

Selhání disku má střední dopad na propustnost
Vysoké nároky na řadič

RAID 6 (disky se dvěmi paritami)

RAID 6 je upgrade z RAID 5: Data jsou prokládána na úrovni bloku přes několik disků s dvojitou paritou, která je distribuovánou mezi disky. Informace o paritě umožňují zotavení po selhání kteréhokoli jednotlivého disku. Dvojitá parita poskytuje tomuto režimu RAID další redundanci za cenu nižšího výkonu zápisu (výkon čtení je stejný) a režie redundance zůstává nízká.

Minimální požadovaný počet jednotek: 4
Typické použití:Klasické diskové pole k ukládání dat, dobrý poměr cena výkon, s rychlejší obnovou dat, při výpadku disku.
Výkon: Průměrný
Redundance: Vysoká
Účinnost: Vysoká

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

VÝHODY:

Odolné vůči chybám se zvýšenou redundancí.
Vysoká účinnost
Zůstává skvělou volbou v prostředích, která nejsou citlivá na výkon při zápisu dat.

NEVÝHODY:

Zhoršení výkonu zápisu ve srovnání s RAID 5
Dražší než RAID 5
Selhání disku má střední dopad na propustnost
Vysoké nároky na řadič.

RAID 10 (zrcadlo a pruhy)

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID 10 je prokládané (RAID 0) pole, jehož segmenty jsou zrcadleny (RAID 1). Tento RAID 10 je oblíbenou konfigurací pro prostředí, kde je vyžadován vysoký výkon a zabezpečení. Výkonově je na tom podobně jako RAID 0+1. Má však vynikající odolnost proti chybám a zvýšený výkon.

Minimální požadovaný počet jednotek: 4
Typické použití: Výkonné datové pole, kde prioritou je výkon, cena se moc neřeší.
Výkon: Velmi vysoký
Redundance: Velmi vysoká
Účinnost: Nízká

VÝHODY:

Extrémně vysoká odolnost proti chybám (za určitých okolností může pole RAID 10 vydržet několik současných selhání disku)
Velmi vysoký výkon
Rychlejší obnova dat než 0+1

NEVÝHODY:

Velmi drahý
Vysoká režie
Omezená škálovatelnost

RAID 50 (parita a pruhy)

RAID 50 kombinuje paritu RAID 5 a prokládá ji jako v RAID 0 (pruhy). Přestože to znamená vysoké náklady a složitost, výkon a odolnost proti chybám jsou výrazně lepší než 5.

Minimální požadovaný počet jednotek: 6
Typické použití: Datové pole, kde prioritou je výkon a odolnost vůči chybám.
Výkon: Vysoký
Redundance: Vysoká
Účinnost: Průměrná

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

VÝHODY:

Vyšší odolnost proti chybám, lepší výkon a vyšší
účinnost než RAID 5

NEVÝHODY:

Velmi drahý
Vysoká režie
Omezená škálovatelnost

RAID 51 (kombinace RAID 1 a RAID 5)

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID 51 (kombinace RAID 1 a RAID 5)
RAID 51, také známý jako RAID 5+1, je vnořené redundantní pole nezávislých diskových polí, které poskytuje zrcadlení založené na RAID 1 na každém poli RAID 5. Podobně jako u RAID 1 je každý jeho prvek diskem s nativní redundancí. RAID 51 vyžaduje ke svému vytvoření alespoň šest disků. RAID 51 je obvykle implementován zrcadlením nebo implementací RAID 1 na celé pole RAID 5 včetně informací o paritě. Obecně je pole RAID 51 tvořeno použitím technologií RAID založených na hardwaru a softwaru, přičemž zrcadlení založené na RAID 1 je aplikováno prostřednictvím operačního systému na hardwarovém poli RAID 5. Je speciálně konstruované pro zvýšenou dostupnost zálohování a vysokou odolnost proti chybám. Tento RAID51 je považován za paritní sadu zrcadlených disků, proto RAID 5 následuje RAID 1. Největší výhodou použití pole RAID 51 je, že může zůstat funkční nebo chránit před ztrátou dat i po selhání čtyř ze šesti minimálně nakonfigurovaných disků.

RAID 5E (5EE) (RAID 5+ náhradní disky, nebo disky)

RAID 5E (Enhanced) neboli RAID 5E je pole RAID 5 s “horkým” náhradním diskem, které se aktivně využívá při operacích s poli. V tradiční konfiguraci RAID 5E sedí “horká” záloha vedle pole a čeká na selhání disku ve stávajícím poli RAID 5. Náhradní je pak ihned dispozici a pole se znovu sestaví datovou sadu s novým hardwarem.

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

VÝHODY:

Můžete si být jisti, že disk, který byl použit jako záložní zdroj, je v dobrém stavu (není aktivně využíván)
Toto pole má přídavný disk, který dodatečně rozděluje I/O zátěž na pole.
Výkon RAID 5E je lepší než výkon běžného RAID 5.

NEVÝHODY:

Výběr ovladačů je malý.
Horká záloha není sdílena s poli – to může ovlivnit celkové náklady na úložiště, pokud má váš systém více polí RAID 5.
Obnova je pomalá.
S polem RAID 5E „ztratíte“ kapacitu dvou disků – jednoho pro paritu a jednoho pro horkou rezervu. Pro RAID 5E je tedy nutné použít minimálně čtyři disky.

RAID 5EE

RAID 5EE se od RAID 5E liší kapacitou hot spare, která je integrována do prokládané sady. Výsledkem je, že RAID 5EE se obnovuje mnohem rychleji než RAID 5E, protože v RAID 5E je veškerý prázdný prostor umístěn na konci pole.

Všechny ostatní výhody a nevýhody RAID 5EE se neliší od RAID 5E. Největším záporem je malý výběr řadičů, které podporují danou úroveň RAID. Minimální požadovaný počet disků je 4 až 8 nebo 16 disků v poli v závislosti na řadiči.

RAID 60 (dvojitá parita a pruhy)

RAID kalkulátor - výpočet kapacity a vysvětlení

RAID 60 kombinuje dvojitou paritu RAID 6 a prokládá ji jako RAID 0. Přestože jsou zde vysoké náklady a složitost, výkon a odolnost proti chybám je výrazně lepší než 60.

Minimální požadovaný počet jednotek: 8
Typické použití: Datové pole, kde prioritou je výkon a zvýšená odolnost vůči chybám a rychlejší obnova dat
Výkon: Vysoký
Redundance: Vysoká
Účinnost: Průměrná

VÝHODY:

Vyšší odolnost proti chybám než RAID 6
Vyšší výkon než RAID 6
Vyšší účinnost než RAID 6

NEVÝHODY:

Velmi drahý
Velmi složité / obtížně realizovatelné

Scenario s.r.o.