Helpdesk GLPI zdarma
Asset management, CMDB

Komplexní Helpdesk GLPI, který je zdarma

Helpdesk GLPI je komplexní open source multiplatformové ITSM řešení pro správu IT. Helpdesk GLPI Vám umožní efektivně, přehledně a automatizovaně spravovat váš hardware, software, datová centra, IT management a služby podpory.

Jedná se o komplexní nástroj pro management a správu IT. Původem francouzský, multiplatformový a open-source projekt založen na GPL licenci – zdarma. Jeho výhodou je i možnost si Helpdesk GLPI do velké míry přizpůsobit podle svých potřeb a využívat jen to, co potřebujete.

Integruje v sobě helpdesk, inventář zařízení, manažerské nástroje, CMDB a podpůrné nástroje helpdesku, které jsou navzájem propojené. To všechno ve velmi střízlivém a srozumitelném designu.

IT manager získá díky GLPI nástroj, který mu usnadní řídit a organizovat IT procesy a pomůže plánovat a vytvářet strategie.  IT technikům umožní GLPI řešit problémy efektivněji a rychleji, implementovat a konfigurovat potřebné nástroje a přizpůsobit systém potřebám firmy.

Zaměstnancům GLPI poskytne snadné a intuitivní uživatelské prostředí pro komunikaci s IT. GLPI nástroj na bázi opensource se stal v posledních letech tématem několika prací z nichž vyšel s nejlepším ohodnocením.

Klíčové vlastnosti helpdesku GLPI

 • Multiuživatelské a multiautorizační prostředí
 • Možnost správy více uživatelských subjektů (Entit)
 • Možnost správy uživatelů s různými profily oprávnění
 • Stránkování zobrazení
 • Komplexní vyhledávací modul
 • Hledání pomocí záložek
 • Redakční systém pro veřejné či osobní připomenutí a RSS kanály
 • Znalostní databáze
 • Konfigurovatelnost zobrazovacích polí v seznamech
 • Export ve formátu PDF, CSV, SLK (spreadsheet), PNG a SVG
 • Možnost uložení databáze do formátu SQL, XML
 • Česká lokalizace

Podstata helpdesku GLPI - na čem je založeno

Hlavní výhodou helpdesku GLPI je, že systém nevyžaduje instalaci na koncových stanicích, využívá jako front end webový prohlížeč. Program je napsaný v PHP využívající MySQL (nebo MariaDB) databázi jako back-end. Může být provozován na serveru jako virtuální host spolu s OCSNG (Open Computer Software New Generation) serverem.

Jako u většiny dnešních aplikací je možné rozšířit jeho funkcionalitu s pomocí pluginů, které se neustále vyvíjejí. Pokud Vám v GLPI chybí nějaká funkcionalita, nezoufejte, stále je možnost, že je obsažena v některém z existujících pluginů.

V případě že tomu tak není, jsou naši programátoři schopni napsat vlastní modul a implementovat jej. Instalace pluginů je velmi jednoduchá. Mezi nejpoužívanější patří modul připojení k OCSNG serveru, modul LDAP a modul File Injection, sloužící k importu dat.

Helpdesk GLPI

Helpdesk GLPI: flexibilní servisní portál pro technika i uživatele

Tickets – uživatel vytvoří požadavek či nahlásí incident pomocí ticketu, který je následně přidělen konkrétnímu řešiteli.

Systém ticketů usnadní, zrychlí a zefektivní komunikaci mezi IT a zaměstnanci, zvýší produktivitu IT, poskytuje real time data pro report a analýzy. Ticket je možno vytvořit následujícími způsoby:

 • mailgate – uživatel (zaměstnanec) nemusí vstupovat do systému, stačí odeslat email s požadavkem. Tento mail je importován do systému kde je automaticky konvertován na tickety
 • formuláře – vytvoření požadavku jednoduchým způsobem na webové stránce bez přihlašování, vyžaduje tedy minimální počítačové znalosti uživatele

Problem management

 • umožňuje přidělování požadavků (incidentů) konkrétnímu řešiteli
 • sledování statusu požadavku (aktivní, vyřízený)
 • urgence
 • určení priority
 • kategorizace požadavků

Change management

 • vyřizujete a spravujete požadavky na změny a procesy v rámci Vaší IT infrastruktury
 • change management slouží jako nástroj pro získávání informací, přidělování a plánování úkolů i rozpočtu

Plánování

 • naplánujete si řešení požadavků a incidentů a zanesete data do integrovaného kalendáře
 • získáte přehled o Vašich úkolech a celkový obraz IT aktivit ve Vaší firmě

Statistiky

 • zobrazíte si a generujete statistiky k ticketům
 • díky real time sledování máte možnost naplánovat a odhadnout časovou dotaci k jednotlivým úkolům
 • získáte informace ke komponentům počítače, počtu ticketů alokovaných k jednotlivým položkám

Rekurentní tickets

 • naprogramujete si otevírání ticketů na rekurentní bázi.
Helpdesk GLPI

Asset Management - správa aktiv a majetku v helpdesku GLPI

Spravujete hardware, software a datová centra v jedné databázi helpdesku GLPI. Propojením IT inventáře a Helpdesku získáte komplexní kontrolu nad svým IT a obchodními záležitostmi Vaší organizace na jednom místě.

Helpdesk GLPI je výborný nástroj komplexního managementu v rámci společnosti. Nabízí široké možnosti evidence různých zařízení a znovu je jen na Vás a Vašich potřebách, co a jak budete využívat

(jednotlivé položky inventáře je možno uživatelům znepřístupnit nastavením v profilech)

Počítače                    

 • správa Vašeho IT inventáře
 • informace k operačním systémům (jméno, verze, servisní balíček, sériové číslo)
 • obecné charakteristiky (typ, výrobce, model, sériové číslo)
 • personální odpovědnost (odpovědný technik, status, lokace)

Monitory

 • importovat můžete data jako je identifikace technika, jeho status, lokace
 • obecné informace konkrétní stanice (výrobce, model, typ, sériové číslo, uživatel, specifikace)

Síťová zařízení

 • správa a seznam všech síťových zařízení

Software

 • správa nasazeného a využívaného software včetně licencí

Zařízení

 • informace o výrobci, modelu, typu, sériové číslo
 • management zařízení
 • uživatel(é)

Tiskárny

 • základní informace k tiskárně (výrobce, model, typ, sériové číslo)
 • management tiskárny (technik, jeho status, lokace)
 • uživatel
 • další specifikace (typy vstupů, číslovač stránek)

Tonery

 • zjistíte napojení konkrétního toneru na tiskárnu
 • sledování počtu užitých tonerů, data pořízení a instalace
 • doplňkové informace o životním cyklu toneru
 • kalkulátor počtu stránek vytištěných od poslední změny toneru

Telefony

 • informace o výrobci, modelu, typu, sériové číslo
 • management ( technik, status, lokace)
 • uživatel stanice

Management datových center

 • můžete integrovat Vaše datová centra
 • informace o serverových místnostech

PDUs

 • správa, tvoříte přímé vazby mezi PDUs a ostatními zařízeními
 • propojení na tickety, techniky

Pasivní zařízení

 • vytvoříte si inventář: optických kabelů, patch kabely, patch panely
Helpdesk GLPI

CMBD a analýza dopadu v helpdesku GLPI

Pomocí pluginu CMDB je helpdesk GLPI schopné tvořit tzv. analýzy dopadu. Analýza dopadu Vám uzmožnuje vybrat si položky které se v analýze zobrazí a tedy si analýzu upravit podle vašich potřeb.

Analýza vám umožnuje graficky znázornit vztahy pro danou položku a uložit si ji. Grafické znázornění je možné si také stáhnout ve formatu PNG a tedy i vytisknout.

V Modulu CMDB můžete snadno vytvořit typ položky a nastavit ji parametry, které bude obsahovat. Můžete si tedy vytváře položky s parametry podle libosti. Chcete-li si tedy vytvořit například typ položky “Mimozenská loď” a v ní položky “SPZ” a “Jméno majitele” pak je to se systémem GLPI možné :-).

To co většina IT administrátorů nosí tvz. v hlavě, má popsáno na papírcích atd. může převést do systému. V něm se krásně znázorní vazby mezi jednotlivými objekty. Toto lze s výhodou využít, když daná osoba nosící “know how” v hlavně není dostupná a je potřeba daný prvek infrastruktury nějak řešit.  Stejně tak i pro vlastní IT managery to může znamenat  CMDB cennou pomoc při řešení situací, kdy jim to pomůže najít souvstažnosti, na které se mohlo zapomenout.

Například výměna firewallu nebo výměna serveru, případně změna poskytovatele internetu má určitě vliv na ostatní infrastrukturu případně její fungování. S CMDB pluginem to určitě zvládnete s přehledem.

Helpdesk GLPI

Projektový management GLPI: projekty a know how v jednom balíčku

Spravujte a sledujte své projekty a postupy. Přidělujte úkoly a sestavujete týmy řešitelů.  Nastavujete termíny, vytvářejte výkazy. Kanban boards Vám usnadní organizaci týmové práce.

Projekty

 • tvoříte a sledujete workflow Vašich projektů
 • můžete využít GANTT či Kanban pro vizualizaci, napojit tickety, inventáře, smlouvy

 Připomínky

 • máte možnost vytvořit připomínkový aparát pro Vaše úkoly, osobní či veřejné poznámky nebo externí události v GLPI
 • plánování termínů a nastavování notifikací

 Znalostní databáze

 • vytvoříte si vlastní databázi FAQ a šetříte čas IT technikům a nabídnete zaměstnancům možnost řešit jednoduché záležitosti bez asistence IT odborníka

 Rezervační systém

 • zarezervujete konkrétní zařízení či zjistíte zda-li je aktuálně k dispozici

 Zálohování vyhledávacích dotazů

 • můžete uchovávat své vyhledávání v soukromém i veřejném módu

 Reporting

 • generujete výkazy s propojením na zařízení, finanční data.
 • dostupný je integrovaný Dashboard, SQL dashboard plugins

Upozornění

GLPI “alert” je kombinací několika funkcí: uložení dotazování, upozornění s vazbou na uložené dotazy, automatizovaná akce spouštějící upozornění, notifikace.

Helpdesk GLPI

Management financí v helpdesku GLPI: kontrola a akcelerace byznysu

Máte pod kontrolou informace o svých výdajích, smlouvách a dodavatelích včetně navazujících agend, spravujete uživatelské databáze a generujete výkazy. Široké možnosti reportování a exportu dat činí z GLPI efektivní nástroj pro auditorské činnosti.

Licence

 • spravujete licence Vašich software nasazených na konkrétních zařízeních
 • dostáváte notifikace o vypršení licencí

Rozpočet

 • můžete implementovat své rozpočty do systému
 • umožní nadefinovat budgety podle: typu, ceny, místa, časové období

Dodavatelé

 • integrujete si seznam svých dodavatelů
 • každého dodavatele je možné propojit k dalším GLPI objektům: tikety, smlouvy, problem management, change management

Smlouvy

 • u své smluvní dokumentace si nadefinujete: časové období, účetní období, obnovení smluv

Dokumenty

 • spravujete svou dokumentaci k IT
 • můžete: přidávat spisy, nahlížet do spisů, upravovat je

Certifikáty

 • integrujete své certifikáty
 • získáte přehled nad jejich expiračními lhůtami včetně notifikací

Klastry

 • máte možnost spravovat své klastry pomocí indikátorů: dopady, okolnosti, materiál, tickety, smlouvy atd.

Objednávky

 • spravujete své objednávky, vkládáte jednotlivé produkty, sledujete účty a propojujete je vztahově k objektům v inventáři nebo asistenci
Helpdesk GLPI

Administrace: uživatelé pod dohledem v helpdesku GLPI

Díky modulu Administrace získáte přehled o svých uživatelích, definujete entity, vytváříte profily a nastavujete (omezujete) přístupy k datům. S GLPI rules definujete role každého člena a volíte nastavení workflow pro Helpdesk a inventář.

Správa uživatelů

 • v nabídce je 8 typů uživatelských profilů
 • 2 typy rozhraní (standardní a samoobslužné) Samoobslužné rozhraní slouží pro koncového uživatele a je bez poplatků

Entity

 • Entity umožňují v jednom kroku izolovat hierarchicky organizované skupiny
 • funkce umožní diferencovat oddělení, kanceláře atd.

Profily

 • na výběr je 8 typů profilů: Admin, Hotliner, Observer, Read-only, Self-service, Super-admin, Technik

Notifikační řazení

 • řazení notifikací umožní monitoring notifikací – emaily, prohlížeče, webhook

Logování

 • v logování máte přístup k systémovým událostem: login uživatele, akce uživatele
Helpdesk GLPI

Konfigurace: úprava helpdesku GLPI na míru

Helpdesk GLPI si přizpůsobíte Vašim potřebám a požadavkům. Využít můžete širokou nabídku pluginů, nastavit defaultní hodnoty, v rámci vizuálu individualizovat logem organizace. Sada externích linků Vám umožní nastavit propojení GLPI s externími aplikacemi.

Dropdowns

 • modifikujete si dané množství titulů v relaci k inventáři (typy a modely objektů, operační systém, verze, servisní balíček)

Komponenty

 • komponenty počítače (baterie, disky, operační paměť) mohou být přiřazeny ke konkrétnímu zařízení v inventáři

Obecnosti

 • nastavujete defaultní hodnoty, nastavení umožňuje branding (vlastní logo, výběr barev)
 • nabízí spoustu dalších možností jak přizpůsobit systém vašim požadavkům

Automatizace akcí

 • máte možnost nakonfigurovat automatické akce
 • pro každou akci je možné stanovit: četnost příkazů, status, mód příkazu

Bezpečnostní prvky

 • GLPI network vám umožní nasadit antivirové programy
Helpdesk GLPI

Proč si pořídit helpdesk GLPI?

Hlavní výhody helpdesku GLPI:

 • je open source software, tedy bez poplatků za používání.
 • usnadní Vám řízení, správu a plánování IT managementu na několika úrovních.
 • systém vzájemně propojených modulů automatizuje a centralizuje IT procesy a poskytuje kontrolu nad celou IT infrastrukturou.
 • intuitivní uživatelské prostředí.
 • dlouholetý vývoj a stabilní postavení na trhu ITSM systémů.
 • pravidelná aktualizace a rozšiřování možností systému.
 • možnost přizpůsobit GLPI vlastním potřebám a požadavkům.
 • velký výběr pluginů a doplňkových funcionalit.
 • univerzální užití software jak ve veřejné, tak soukromé sféře.
 • celosvětová aktivní síť uživatelů, jejichž zkušenosti vývojáři promítají do rozvoje systému.

Proč si pořídit helpdesk GLPI u Scenaria?

 • Provedeme instalaci, ať už na vašich vlastních serverech nebo u nás na hostingu.
 • Poskytneme Vám hosting GLPI na našich serverech.
 • Zajistíme proškolení uživatelů (IT administrátorů)
 • Poskytneme technickou a uživatelskou podporu.
 • Umíme flexibilně reagovat a implementovat Vaše požadavky v systému GLPI.
 • Sledujeme vývoj a aktualizace systému a vytvoříme Vám řešení na míru.

 Vyzkoušejte si GLPI u nás na adrese https://support.scenario.cz/

Uživatelské jméno: testovaciuzivatel
Heslo: testuzivatele

V připadě zájmu o vyzkoušení systému s plnými právy nás kontaktujte.

Reference helpdesku GLPI

Více než 2.800 subjektů a  2.580.000 počítačů ve světě je spravováno touto aplikací.


Reference v ČR: 

Úřadě městského obvodu Ostrava – Jih, kde je využíváno 340 PC, které jsou spravovány 6 řešiteli.

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Helpdesk GLPI
Scenario s.r.o.