Školení

Požární ochrany

Školení PO - Požární ochrany

Poskytujeme e-learningová školení PO
(požární ochrany)

Proč je důležité provádět školení PO?

 • Povinnost poskytnout zaměstnancům školení požární ochrany stanovuje § 16, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně pro podnikající subjekty, které vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

   

 • Podle zákona č. 262/2006 Sb,. zákoníku práce mají školení požární ochrany provádět i právnické a fyzické podnikající osoby, které vykonávají činnosti bez požárního nebezpečí.

   

 • Školení je nutné zajistit při nástupu zaměstnance do práce a pak 1x za 2 roky. Také při změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím změnilo i požární nebezpečí pracoviště.

Cílem školení je

 • vzbudit zájem o problematiku a přesvědčit školené zaměstnance o důležitosti PO
 • stručnou a srozumitelnou formou poučit zaměstnance o předpisech PO, o tom jak se chovat co nejméně rizikově při pracovní činnosti a jak jednat při vzniklém požáru
 • zajistit přístup k informacím i následně potom, co školení proběhne
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a efektivní formou e-learningu splnit zákonnou povinnost
Školení PO - Požární ochrany

Školení je určeno pro

všechny řadové zaměstnance.

Obsah školení

(lze modifikovat dle potřeb zákazníka)

 • Cíl PO
 • Úvod – legislativa
 • Dokumentace PO
 • Věcné prostředky PO
 • Třídy požárů
 • Používání tepelných spotřebičů a revize
 • Požární signalizace
 • Základní povinnosti fyzických osob
 • Ověření získaných znalostí formou testu.
Školení PO - Požární ochrany

Rozsah školení

 • 2 hodiny

Cena školení

a) e-learning - podle počtu licencí:
 • 1 - 10 licencí 150,- Kč per licence / uživatel*
 • 11 - 50 licencí 100,- Kč per licence / uživatel*
 • 51 - 100 licencí 90,- Kč per licence / uživatel*
 • 101 - 500 licencí 80,- Kč per licence / uživatel*
 • Více než 500 licencí 70,- Kč per licence / uživatel*
*uvedené ceny jsou bez DPH

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.

Scenario s.r.o.