Školení

vstupní vzdělávání veřejné správy

Vstupní vzdělávání veřejné správy

Poskytujeme e-learningová školení
Vstupní vzdělávání veřejné správy
AKREDITOVANÝ KURZ

Proč je důležité provádět Vstupní vzdělávání veřejné správy?

 • Povinnost absolvovat vstupní vzdělávání vychází z § 19 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, dle kterého musí být toto vzdělávání ukončeno nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

   

 • Úředník je povinen účastnit se: vstupního vzdělávání, průběžného vzdělávání, přípravy a ověření zvláštní odborné způsobilosti, přípravy vedoucích úředníků, přičemž zákon stanoví i lhůtu, ve které musí vzdělávání absolvovat.

   

Cílem školení je

 • pomoci účastníkům školení získat základní znalosti nezbytné pro úředníka územního samosprávného celku, které bude schopen prakticky aplikovat při výkonu své agendy
 • zajistit přístup k informacím i následně potom, co školení proběhne
 • umožnit úředníkům veřejné správy jednoduchou a efektivní formou e-learningového školení s akreditací splnit zákonnou povinnost.
Vstupní vzdělávání veřejné správy

Školení je určeno pro

zaměstnance veřejné správy

Obsah školení

 • Právo a veřejná správa
 • Organizace a řízení správního úřadu
 • Veřejné finance
 • Informatika a eGovernment
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
 • Evropské právo
 • Komunikace a etika v práci úředníka
 • Ověření získaných znalostí formou testu
Vstupní vzdělávání veřejné správy
Vstupní vzdělávání veřejné správy
Vstupní vzdělávání veřejné správy
Vstupní vzdělávání veřejné správy

Rozsah školení

 • 40 hodin

Cena školení

a) e-learning - podle počtu licencí:
 • 1 - 10 licencí 290,- Kč per licence / uživatel*
 • 11 - 50 licencí 280,- Kč per licence / uživatel*
 • 51 - 100 licencí 270,- Kč per licence / uživatel*
 • 101 - 500 licencí 260,- Kč per licence / uživatel*
 • Více než 500 licencí 240,- Kč per licence / uživatel*
*uvedené ceny jsou bez DPH

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.

Vstupní vzdělávání veřejné správy
Scenario s.r.o.