Školení řidičů

Školení řidičů

Poskytujeme e-learningová školení Řidičů referentských vozidel

Proč je důležité provádět školení v oblasti školení Řidičů referentských vozidel?

 • Je to zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. V případě nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavateli vysoká pokuta.

 • V případě řešení škodní události máte doklad pro pojišťovnu o splnění zákonné povinnosti.

 • Školení je nutno provádět pravidelně, nejméně 1x za 3 roky. Obecně se doporučuje provádět toto školení 1x za 2 roky a také při každé změně v legislativě a v podmínkách silničního provozu.

Cílem školení je

 • seznámit zaměstnance s předpisy, které se vztahují ke specifikům řízení vozidel na služebních cestách
 • připomenout pravidla silničního provozu a seznámit účastníky silničního provozu s aktuálními novými povinnostmi
 • zajistit přístup k informacím i následně potom, co školení proběhne
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a efektivní formou e-learningu splnit zákonnou povinnost
Školení řidičů

Školení je určeno pro

zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv či k jízdě používají služební nebo vlastní vozidlo. Patří sem i zaměstnanci, kteří řídí vozidlo mimo dopravní komunikace např. ve skladu.

Školení řidičů

Obsah školení

(lze modifikovat dle potřeb zákazníka)
 • Legislativa; Vymezení základních pojmů
 • Provoz na křižovatkách
 • Dopravní značky
 • Pracovní cesty
 • Připomenutí některých pravidel silničního provozu
 • Ohleduplná jízda
 • Postup při dopravní nehodě
 • První pomoc
 • Ověření získaných znalostí formou testu
Školení řidičů

Rozsah školení

 • 2 hodiny

Cena školení

a) e-learning - podle počtu licencí:
 • 1 - 10 licencí 150,- Kč per licence / uživatel*
 • 11 - 50 licencí 110,- Kč per licence / uživatel*
 • 51 - 100 licencí 90,- Kč per licence / uživatel*
 • 101 - 500 licencí 80,- Kč per licence / uživatel*
 • Více než 500 licencí 70,- Kč per licence / uživatel*
*uvedené ceny jsou bez DPH

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.

Scenario s.r.o.