Dotační on-line formulář

Jedná se o on-line verzi webového formuláře. Ten po registraci žadateli o dotace umožňuje vyplnit a podat žádosti o dotace odkudkoliv.

Stačí pouze zařízení s přístupem na internet a nainstalovaným www prohlížečem. Není potřeba instalovat žádný software.

Dotační on-line formulář | Scenario s.r.o.

Výhody on-line formulářového řešení pro město

 • Rychlost nasazení v řádu minut a hodin
  (standardizované řešení)
 • Nízké náklady na pořízení a správu
  (bez nároků na vlastní IT pracovníky)
 • Možnost úprav dle pravidel jednotlivých měst
  (úpravy na míru)
 • Transparentnost zveřejnění rovného přístupu
  (jen internet)
 • Digitalizace procesů přináší méně papírování
  (lepší řízení a vyhodnocení)

Výhody on-line formulářového řešení žadatele, zpracovatele, hodnotitele.

 • Možné prohlížet své již dříve vyplněné žádosti
  (v zobrazených on-line formulářích dle příslušných dotačních oblastí)
 • Možnost připravit si více žádostí
  (odeslat jen vybranou)
 • Online náhledy na podané žádosti
  (dle žadatele, dle typu dotace)
 • Doplnění jednacích čísel dle zvyklostí
  (vlastní pole)

Technické předpoklady k použití aplikace žadateli, zpracovateli a hodnotiteli

 1. Přístup na internet
 2. Nainstalovaný www prohlížeč v aktuální verzi s povoleným spouštěním javascriptů
 3. Funkční e-mailovou adresu (registrace a doručování emailů z aplikace)

Samotné softwarové řešení on-line formulářů pro žádosti o dotace na stránkách města jsou založeny v SQL PHP nad MariaDB databází. SW řešení může běžet u nás (ze stránky města je přesměrování) nebo na serveru města.

Přínosy a užitky on-line formuláře

 1. Není potřeba software pro zpracování textu
  (v prohlížeci se on-line vyplní krycí list a formuláře žádostí o dotace)

 

 1. Souběžný tisk všech stránek celého formuláře
  (krycí list + vybrané dotační programy) 

 

 1. Možnost okamžité kontroly

(lze elektronicky zpracovávat s návazností na webové stránky)

 1. Jedná se o multi-formulář pro více dotací

(jeden formulář může obsahovat žádosti všech dotačních programů)


Export dat z vyplněného formuláře
(data jsou v databázi, dá se použít opakovaně pro využití v dalších žádostech)

Dotační on-line formulář | Scenario s.r.o.

Vlastnosti aplikace

 • Informace z krycího listu jsou předvyplněny do jednotlivých formulářů

   

Po vyplnění krycího listu formuláře zaškrtnutím přidáme  jednotlivé dotační programy a po jejich vyplnění se  zobrazí celková  požadovaná částka dotací pro danou dotační oblast pro konkrétního žadatele

 • Podoba krycího listu se mění v závislosti na volbě fyzické nebo právnické osoby
 • Barevné označení polí s povinnými údaji (při nevyplnění zvýrazněny červenou barvou)
 • Automatické sčítání částek jednotlivých dotačních programů
 • Možnost připojení příloh k jednotlivým dotačním žádostem
 • Editace již uložené žádosti o dotaci před jejím “orazítkováním” a odesláním
 • Zobrazení dotačních formulářů jen pro vybrané dotační programy
 • Elektronická verze – výstup pro datovou schránku (e-podatelna)

Vyhodnocování a statistiky

 • Pro zpracovatele a hodnotitele přístupné on-line kompletní informace.

 • Přehledy dle typu dotace

 • Přehledy dle žadatele

 • Elektronická verze – výstup pro datovou schránku (e-podatelna)

Obsah dodávky

 • SW Formulářové řešení pro DOTACE

(Včetně Implementace řešení na serveru)

 • Grafický design vstupní stránky

(na základě podkladů z města)

  • Vytvoření vzorových formulářů dotací
   (pro oblast sportu, kultury a sociální – dle zadaní obce)
 • Školení pro zpracovatele/hodnotitele 

(on-line nad Vaší verzí)

 • Školení pro administrátory
  (kteří budou formuláře zakládat/upravovat – formou online)

Smluvní cena na další práce a vývoj
(dle Vašich požadavků, pokud bude potřeba)

Reference

https://dotace.mesto-domazlice.cz

 • Zpracovatel dotací

[email protected]

Vedoucí IT
[email protected]

 

 • Podáno 28 žádostí
 • Celkem cca 23 žadatelů
 • Žádosti o celkem 1.443.458,-Kč
Scenario s.r.o.