Školení kybernetické bezpečnosti

Poskytujeme školení zaměřené na zvyšování povědomí v oblasti KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Proč je důležité provádět školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti?

Nemůžeme se spoléhat jen na technologie zajišťující kybernetickou bezpečnost, útočníci je často dokáží obejít! Ochrana vaší organizace stojí na lidech, kteří jsou klíčoví jak v části prevence, tak i v situaci, kdy útok nastane. Právě zaměstnanci/uživatelé ICT (informačních a komunikačních technologií) musí být schopni identifikovat, že nastal útok, a musí minimalizovat z něj vyplývající ztráty.

Minimum času a peněz, které investujete do školení svých zaměstnanců – uživatelů informačních a komunikačních technologií – pomůže Vaší organizaci předejít obrovským ztrátám. Od roku 2021 jsme proškolili více než 1200 spokojených účastníků. 

Cílem školení je

 • přispět k zajištění bezpečnosti ve vaší organizaci při používání informačních technologií, aby Vaši zaměstnanci dokázali předcházet riziku ztráty nebo zneužití dat, ochromení chodu organizace, a tím také ztrátě důvěry zákazníků
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a  efektivní formou splnit zákonnou povinnost zvyšovat povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti
 • naučit zaměstnance chovat se bezpečně v dnešním světě ICT a snížit tak riziko a případný dopad kybernetických útoků na Vaši organizaci způsobených podvodnými e-maily a dalšími formami sociálního inženýrství.

Školení je určeno pro

řadové zaměstnance, kteří při své práci využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.

Obsah školení

 • Základní pojmy
 • Legislativa kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetické útoky a sociální inženýrství
 • Bezpečné chování na sociálních sítích a internetu
 • Práce s hesly
 • Práce na dálku
 • Elektronická pošta – email
 • Webové stránky – spoofing
 • Ověření získaných znalostí formou testu
Školení kybernetické bezpečnosti

Formy školení

Školení kybernetické bezpečnosti

Prezenční forma

doplněná e-learningem

Lektorka přijede k vám a na příkladech a formou diskuze vysvětlí problematiku. Následně mají účastníci možnost se k probírané problematice vracet a pročítat si ji neomezeně v e-learningu, jehož součástí jsou i testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky. Rozsah školení jsou 2 vyučovací hodiny.

E-learning s lektorem online

Online školení probíhá živě s lektorkou formou video rozhovoru s využitím aplikace Google Meet nebo jiné Vámi preferované aplikace. I při této formě školení je poskytnuta možnost se k probírané problematice vracet a pročítat si ji neomezeně v e-learningu, jehož součástí jsou i testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky. Rozsah školení jsou 2 vyučovací hodiny, příčemž rozsah elearningu je přibližně 2-4 hodiny (odvíjí se od daného účastníka). 

Školení kybernetické bezpečnosti
Školení kybernetické bezpečnosti

E-learning 

Školení je převedeno do elektronické podoby a je přístupné online. Lze je pročítat na počítači, tabletu i v mobilu. Součástí e-learningového školení jsou testovací otázky indikující účastníkům školení pochopení probírané látky. Je to nejsnazší způsob, jak rychle a s minimálními náklady proškolit všechny zaměstnance. Rozsah elearningu je 2-4 hodiny (odvíjí se od daného účastníka). Podívejte se na ukázku z kurzu. Stačí se jen přihlásit jako host., 

 Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci certifikát.

Kolik to stojí? 

Školení kyberbezpečnosti
Doporučená cena
Akční cena
Základ (e-learning); za 1 účastníka299 Kč99 Kč
Dvouhodinové školení skupiny s lektorem (max. 40 uživatelů ve skupině)1999 Kč1599 Kč
Zavedení uživatelů do systému, vyhodnocení, generování certifikátů, správa atd.)899 Kč699 Kč

Reference

Náš Městský úřad Bohumín využil služeb společnosti Scenario s. r. o. při zvyšování povědomí našich zaměstnanců v oblasti Kybernetické bezpečnosti a 24. 11. 2022
jsme nechali proškolit ve třech skupinách 70 našich zaměstnanců.
Školení, které provedla lektorka Ing. Dagmar Zindulková mělo u účastníků dobrý ohlas. Kladně bylo hodnoceno zejména srozumitelné vysvětlení problematiky za použití množství příkladů a přínosná byla také diskuze, při níž byly účastníkům zodpovězeny dotazy.
Protože poskytnuté školení splnilo naše očekávání, budeme dál pokračovat ve spolupráci se společností Scenario s.r.o. a plánujeme proškolit další skupiny našich zaměstnanců.

Jiří Rozsypal
správce informačních technologií
odbor organizační
Městský úřad Bohumín

Školení bylo přínosné zejména pro běžné uživatele výpočetní techniky. Přineslo ucelený přehled o bezpečném používání IT včetně příkladů z praxe. Ačkoli naši zaměstnanci byli s většinou témat a poznatků již seznámeni na našich interních průběžných školeních, slyšeli tuto problematiku od externích odborníků, což  přispělo k tomu, že si uvědomili vážnost a důležitost dodržování zmíněných zásad.
S pozdravem

Vladislav Obdržálek
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2992 / 3
700 30 Ostrava-Zábřeh

Online školení Kybernetické bezpečnosti, které naši zaměstnanci absolvovali v loňském roce u společnosti Scenario splnilo naše očekávání. 
Byli jsme spokojeni s obsahem školení, zejména s varováním před aktuálními hrozbami, které byly prezentovány na příkladech z praxe. A vyhovovala nám i forma školení, kdy jsme mohli online komunikovat s lektorkou a přitom jsme měli k dispozici e-learning v němž jsme mohli neomezeně problematiku studovat. 
Školení významně přispělo ke zvýšení povědomí našich zaměstnanců, co se týče bezpečného chování na internetu a při práci s e-maily.

Tomáš Bujanský
informatik
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Sken domény zdarma + poptávka řešení

Zadejte pět informací níže a získejte sken své domény zdarma! Výsledek bude zaslán na níže uvedenou emailovou adresu (skenována bude část emailu za @).

Scenario s.r.o.