Co je malware?

Tímto slovem označujeme veškerý druh kódu, který byl vytvořen s cílem poškodit operační systém, aplikaci nebo celý počítač. Největší rozkvět malware nastal v 80. letech, kdy se výrobou virů začali zabývat nadšenci do informatiky a jednotlivci, kteří ho následně rozšířili přes servery se všeobecným přístupem.

První známý malware se objevil nedlouho poté, co se začaly do světa rozšiřovat počítače. Dnes má mnoho tváří. Může se šířit v podobě viru, trojského koně, červa, spywaru, adwaru nebo třeba ransomwaru.

Obecně se dá říci, že jde o veškerý software, který byl vytvořen se škodlivým záměrem.

Malware

Jak malware poznat?

Pro nezkušené „oko“ je velmi těžké škodlivé soubory rozpoznat. Z tohoto důvodu vzniklo celé nové odvětví IT kyberbezpečnosti, pro které se vžilo označení antivirové programy. Ty obsahují celou řadu technologií, které dokáží malware zachytit a eliminovat.

Jak malware funguje?

Autoři škodlivého kódu jsou při hledání cestiček, jak infikovat zařízení, velmi kreativní a efektivní. Většinou se snaží útočit z více směrů např. přes neznámé zranitelnosti, s použitím phishingu, skrýváním v paměti nebo imitací legálních procesů v počítači.

Dlouhodobě největší úspěchy však útočníci slaví s cílením na nejslabší článek řetězce, kterým je samotný uživatel. Velmi úspěšné a levné tak jsou podvodné e-mailové kampaně, které útočí s pomocí technik sociálního inženýrství. K nakažení zařízení pak stačí jedno nešťastné „ukliknutí“.

Někdy proběhne infekce malwarem bez příznaků, v jiných případech můžete pozorovat výrazné zpomalení počítače, nadměrné množství vyskakovacích oken, náhlé pády jednotlivých programů i celého systému nebo neobvyklou aktivitu pevného disku, která se může projevit například nedostatkem volného místa.

Mezi nejčastější malwary patří software jako Conficker, Graftor, NIbot, Locky a další. Conficker je červ, cílící na OS Windows. Conficker se snaží zcizit administrátorské heslo a získat přístup k osobním údajům uživatelů. Poměrně častým malwarem je i Graftor. Jedná se o adware, který se k uživatelům dostává přes webový prohlížeč a je jen těžko detekovatelný. Do skupiny backdoor malwarů zase patří NIbot. I ten se zaměřuje na platformu Windows a díky vzdálenému ovládání pomáhá útočníkům nahrávat i stahovat soubory a operovat v systému.

Jak se chránit?

Malware se často dostává k uživatelům v podobě příloh e-mailových zpráv. Ty mohou na první pohled vypadat jako e-mail z vaší banky, nebo zpráva, odeslaná dobrým přítelem. Podvodné e-maily není těžké s trochou znalostí rozeznat na první pohled. Jejich jazyková podoba není kvůli automatickému překladu příliš věrohodná, případně obsahují jen jednu větu ve stylu „Podívej se na tuhle skvělou stránku“. Nejdůležitějším krokem, který musíte udělat, je neotevírat přílohy takovýchto zpráv a neklikat na odkazy v nich obsažené.

Základem obrany jsou pravidelné aktualizace operačního systému a používaného softwaru. Následuje instalace kvalitního antivirového řešení, které dokáže automaticky detekovat a neutralizovat přicházející hrozby.

Malware ochrana

Jak vybrat správně tu správnou ochranu ?

Podívejte se do našeho katalogu prestižních antivirových řešení zde. A v případě, že potřebujete pomoci s výběrem, s nastavením nebo vše jen důkladně prokonzultovat, jsou Vám k dispozici naši odborníci z divize kyberbezpečnosti. (Vyplňte nám krátký dotazník zde a my Vás budeme v co možná nejkratším čase kontaktovat).

Scenario s.r.o.