Dotace z programu Digitální podnik – virtuální podnik pro malé a střední podniky!

Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. dubna 2023 vyhlásilo výzvu I. pro aktivitu Digitální podnik – virtuální podnik v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 500 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům. Ukončení příjmu žádostí je 29. března 2024. Chcete pomoci s žádostí o dotaci? Vyplňte krátký dotazník a my se Vám ozveme!

Dotace z programu Digitální podnik – virtuální podnik pro malé a střední podniky!

Vyplňte formulář a pomůžeme Vám s dotací!

Dotaci můžete využít na:

Aktivity, jejichž hlavní náplní budou investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

A mimo jiné také na Kybernetickou bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti.

Dotace z programu Digitální podnik – virtuální podnik pro malé a střední podniky!

Výše dotace  

Dotace je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů projektu, maximálně do výše 40% pro malý podnik a 30% pro střední podnik.
Dotace je poskytována minimálně ve výši 250.000 Kč a maximálně do výše 200.000 EUR.

Rádi Vám pomůžeme s žádostí o dotaci a s další administrací.
Kontaktujte svého obchodníka nebo vyplňte formulář výše.

Scenario s.r.o.