BARRACUDA WEB APLICATION FIREWALL

Chraňte své webové aplikace s Barracuda Web Application Firewall (WAF), komplexním řešením navrženým pro odvrácení široké škály kybernetických hrozeb. Od Zero-Day útoků, které WAF detekuje a blokuje v reálném čase, přes DoS útoky chránící před zahlcením a výpadky, až po prevenci SQL injection a Cross-site scripting (XSS) útoků, Barracuda WAF poskytuje robustní ochranu. Nejenže zvyšuje výkon a dostupnost vašich aplikací díky optimalizaci provozu, ale také zjednodušuje správu s intuitivním rozhraním a automatickými aktualizacemi. S možností on-premise, virtuálního nebo WAF-as-a-Service nasazení, Barracuda WAF dbá na to, aby vaše data byla vždy chráněna nejnovějšími bezpečnostními opatřeními. Zjistěte, jak může Barracuda WAF posílit bezpečnost vašeho online prostředí a zajistit nepřetržitou ochranu proti neustále se vyvíjejícím hrozbám.

cgf_centralized-management2

Ochrana před webovými útoky

Barracuda Web Application Firewall chrání webové aplikace, API a Backend mobilních aplikací proti řadě různých hrozeb.

Ať už se jedná o útoky typu Zero-Day, Denial of Service (DoS), nebo útoky které zapříčiní únik důležitých dat či hrozbám z OWASP Top 10 na aplikační vrstvě.

Umožňuje kontrolu provozu HTTP a HTTPS, aby mohl případně blokovat útoky které procházejí síťovými firewally před proniknutím do webové aplikace.

Řízení provozu a jeho akcelerace

Pro snížení administrativní zátěže spojené s ochranou webových stránek proti zranitelnosti aplikací, Barracuda Web Application Firewall automaticky přijímá aktualizace, které obsahují definice nejnovějších politik, bezpečnosti a útoků.

Pro zvýšení výkonu celého řešení, Barracuda Web Application Firewall nabízí akcelerační funkce jako Load Balancing, SSL akceleraci a SSL Offload.

benefit_5
Barracuda

Reportování

Příprava reportů je rychlá a jednoduchá.

V základní nabídce najdete možnost jejich automatické tvorby a doručení přes email.

Reporty jsou formátovány dle PCI DSS standardu.

Pokročilé a snadné zabezpečení webové aplikace

Předem vytvořené bezpečnostní šablony, které jsou k dispozici v intuitivním webovém rozhraní, zajišťují okamžité zabezpečení bez nutnosti časově náročného nastavení.

Díky integraci se skenery zranitelností a nástroji SIEM můžeme automatizovat hodnocení, monitoring a proces mitigace.

cgf_automated-rollout
Barracuda

Barracuda WAF-as-a-Service

Barracuda Web Appliacation Firewall as a Service, tedy aplikační firewall jako služba je jedinečné řešení určené pro ochranu webových aplikací.

Díky jednoduchému cloudovému nasazení je nyní zabezpečení webových aplikací
na dosah pro organizace všech velikostí.

Barracuda WAFaaS disponuje sadou předpřipravených konfiguračních pravidel – je tedy zajištěna rychlá a snadná implementace.

Ochrana dat

S rostoucími pravidly a regulacemi pro ochranu dat je stále obtížnější dosáhnout potřebné formální shody.

Barracuda WAF-as-a-Service automaticky generuje detailní logy a umožňuje také generovat reporty, které prokážou soulad s danými předpisy. Krom máte k dispozici podrobný přehled o provozu aplikace a chování uživatelů, který lze využít pro další plánování.
Barracuda

Instant Replacement Service

• Zaslání náhradního HW do příštího pracovního dne

• 24/7 technická podpora

• Nový HW každé čtyři roky

Barracuda Energize Updates

• Standardní technická podpora

• Aktualizace firmware

• Automatická aktualizace definic

Správa – funkce

• Customizovatelná administrace založena na rolích

• Integrace skeneru zranitelností

• Customizovatelné šablony

• Interaktivní a naplánovatelné reporty

Scenario s.r.o.