Dotace z Národního plánu obnovy pro obce a jejich organizace!

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 18. ledna 2024 v rámci Národního plánu obnovy 2. verzi výzvy č. 41. – Kybernetická bezpečnost – obce. Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 1000 mil. Kč. Výzva je určena pro obce a městské části a organizace zřizované nebo zakládané obcemi a městskými částmi. Ukončení příjmu žádostí je 30. dubna 2024. Chcete pomoci s žádostí o dotaci? Vyplňte krátký dotazník a my se Vám ozveme!

Dotace z Národního plánu obnovy pro obce a jejich organizace!

Vyplňte formulář a pomůžeme Vám s dotací!

Dotaci můžete využít na:

Aktivity spadající pod následující § vyhlášky 82/2018 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti): o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.

A mimo jiné také na zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti včetně penetračních či jiných bezpečnostních testů, návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti včetně souvisejících procesů a dokumentace, pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci apod.

Dotace z Národního plánu obnovy pro obce a jejich organizace!

Výše dotace  

Na jeden projekt je stanovena minimální výše celkových způsobilých výdajů 5 mil. Kč bez DPH a maximální výše celkových způsobilých výdajů 50 mil. Kč bez DPH.

Rádi Vám pomůžeme s žádostí o dotaci a s další administrací.
Kontaktujte svého obchodníka nebo vyplňte formulář výše.

Scenario s.r.o.