NIS2 GAP Analýza

NIS2 je nová směrnice o kybernetické bezpečnosti, která má za cíl zavést standardní hlášení incidentů, řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik v dodavatelském řetězci. Snaží se zlepšit standardy ochrany soukromí a bezpečnosti nejen na úrovni uživatelských údajů, ale také pro společnosti a organizace jako celek, na rozdíl od GDPR.

NIS2 GAP Analýza

NIS2 klade důraz na:

 • Řízení rizik v rámci sítí a informačních systémů.
 • Zavedení minimálních standardů bezpečnostních opatření týkajících se dodavatelského řetězce, řízení zranitelností, hodnocení řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a dalších opatření.
 • Důraz na řízení kritických rizik v dodavatelském řetězci.
 • Vytvoření řídícího týmu, který dohlíží na opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, schvaluje je a je pro ně vyškolen.
 • Dodržování konkrétní lhůty pro reakci na incident, která se může pohybovat od 24 hodin do 72 hodin od zjištění incidentu, a podání závěrečné zprávy měsíc po nahlášení incidentu.

[Plné znění NIS2 v českém překladu zde].

NIS2 GAP Analýza
NIS2 GAP Analýza

Jak se mohu ujistit, že dodržuji směrnici NIS2?

 • Identifikujte, které firemní složky, oddělení a dceřiné společnosti spadají do oblasti
  působnosti NIS2.
 • Zhodnoťte současný stav řízení rizik a kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci a odhalte
  nedostatky, které je třeba odstranit, abyste dosáhli souladu s legislativními požadavky.
 • Projednejte s právním oddělením časový plán a strategii pro zajištění souladu s NIS2.
 • Kontaktujte svůj dodavatelský řetězec a nezávislé smluvní strany, abyste se ujistili, že jsou
  obeznámeny se směrnicí NIS2, a spolupracujte na řešení nových požadavků týkajících se
  dodavatelského řetězce a řízení rizik třetích stran podle směrnice NIS2.
 • Spolupracujte s vedoucími oddělení a zainteresovanými osobami, abyste se ujistili, že se
  shodnou na strategii a mohou včas mobilizovat svá oddělení, systémy a zdroje.

Chcete-li získat podrobnější informace o tom, jak můžete připravit svou organizaci na plnění požadavků směrnice NIS2, neváhejte se na nás obrátit

Nabídka GAP Analýzy

Zajistěte soulad Vaší organizace s novou směrnicí NIS2 díky naší profesionální službě GAP analýzy. Naši specialisté provedou pečlivou analýzu současného stavu Vaší kybernetické bezpečnosti a porovnají ji s požadavky NIS2. Identifikujeme nedostatky, které je třeba řešit, a připravíme komplexní zprávu s konkrétními doporučeními. S naší pomocí můžete zajistit, že Vaše organizace splní veškeré požadavky nové směrnice, minimalizovat bezpečnostní rizika a chránit citlivá data.

NIS2 GAP Analýza
Scenario s.r.o.