SecureIdentity MFA

SecureIdentity MFA

Bezpečné ověřování identity MFA pomocí jednorázových kódů zasílaných prostřednictvím SMS, softwarových i hardwarových tokenů a e-mailů. Díky integraci s RADIUS protokolem a platformami Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Sun Directory nebo OpenLDAP zaručí snadný a bezpečný přístup všem zaměstnancům během několika okamžiků. Data jsou šifrovaná a zabezpečená na úroveň FIPS 140-2 s využitím AES encryption.

SecurEnvoy MFA

SecurEnvoy MFA je řešení vícefaktorové autentizace, které poskytuje spolehlivou ochranu před neoprávněným přístupem k online systémům a aplikacím. Umožňuje uživatelům ověřit svou identitu prostřednictvím široké škály autentizačních metod a zajišťuje bezpečnou dvoufaktorovou autentizaci pomocí jednorázových hesel (OTP) zasílaných formou SMS, softwarových tokenů nebo emailů. SecurEnvoy nabízí také hardwarové tokeny ve formě kreditní karty.

Možnosti Autentizace

SecurEnvoy MFA

Hardwarový token

HW token můžete používat samostatně bez nutnosti zakoupení SecurEnvoy Identity MFA licence.

Jedná se například o uživatele Microsoft O365 nebo jakékoli technologie podporující TOTP tokeny.

Nabízí stejný uživatelský komfort jako softwarový token – uživatel pouze stiskne tlačítko na kartě a vygeneruje se mu šestimístné jednorázové heslo.

SE-2
NIS2 - 1

Multifaktorová autentizace a NIS2

SecurEnvoy MFA pomáhá docílit souladu NIS2 s jeho požadavky na zabezpečení a autentizaci, aby zajistil bezpečný a spolehlivý přístup k digitálním službám a informacím v souladu s příslušnými právními předpisy a standardy.

V článku 21 direktivy NIS2 jsou stanoveny minimální bezpečnostní opatření, která musí regulační subjekty dodržovat. Oddíl 2(j) se přímo týká multi-faktorové autentizace (MFA).

Scenario s.r.o.