Bezpečnostní a monitorovací software

Bezpečnostní a monitorovací software (DLP)

Co je to bezpečnostní a monitorovací software (DLP)

DLP neboli Data Loss Prevention Software je skupina systémů nebo programů, které mají za cíl zabránění odcizení citlivých dat společností.

Systémy DLP často fungují jako cloudové aplikace a mají přehled o tom, jakým způsobem bylo nakládáno s firemními daty a dokáží zabránit nepovolené operaci, jako je odeslání osobních informací zákazníků mailem, screenshot citlivého dokumentu, kopírování souborů na přenosné úložiště a podobně. Monitorování, detekce a blokování probíhá na koncových bodech během používání (například uživatelem), v síti (v pohybu mezi endpointy) nebo na datových úložištích (v nečinnosti).

Tyto typy softwarů slouží primárně k předcházení a zabránění odcizení dat / ztráty dat a to ať omylem zaměstnance nebo útokem zvenčí.

Technologie a člověk jako celek

Každá součást kybernetické ochrany Vaší společnosti hraje důležitou roli. Jakákoli technologie, ať už sebevíce dokonalá, neochrání společnosti se stoprocentní jistotou, protože k tomu nebyly navrženy a nelze je takto dokonalé navrhnout. Na perimetru společnosti u vstupu na Internet kontroluje komunikační kanál Firewall, na každém endpointu v místní síti je nainstalován antivirus a u každého zařízení sedí dobře proškolený uživatel. Tento ideální stav je něco čeho se může každá společnost snažit dosáhnout, ale ve skutečnosti je složité se tomuto jen přiblížit. Nejvíce problematická součástka v tomto stroji kyberbezpečnosti je člověk, který i když je dobře zaškolený může sem tam udělat chybu a omylem nasdílet citlivý soubor v mailu, nebo může být lehce zmanipulovatelný a reakcí na phishing nebo za účelem vlastního obohacení poslat strategická data konkurenci nebo útočníkovi vydávajícího se za kolegu. Dohledové a monitorovací systémy jako je Safetica, které dokáží zabránit sdílení citlivých informací tomu mohou zabránit.

Některá antivirová řešení dokáží systémy DLP nahradit – se zjištěním jestli tyto funkce Vaše řešení nabízí a jak tuto součást nastavit a používat Vám mohou pomoci specialisté firmy Scenario.

Scenario s.r.o.