Malware

Tímto slovem označujeme veškerý druh kódu, který byl vytvořen s cílem poškodit operační systém, aplikaci nebo celý počítač. Největší rozkvět malware nastal v 80. letech, kdy se výrobou virů začali zabývat nadšenci do informatiky a jednotlivci, kteří ho následně rozšířili přes servery se všeobecným přístupem.

První známý malware se objevil nedlouho poté, co se začaly do světa rozšiřovat počítače. Dnes má mnoho tváří. Může se šířit v podobě viru, trojského koně, červa, spywaru, adwaru nebo třeba ransomwaru.

Obecně se dá říci, že jde o veškerý software, který byl vytvořen se škodlivým záměrem.

Co je malware?

Jak malware poznat?

Pro nezkušené „oko“ je velmi těžké škodlivé soubory rozpoznat. Z tohoto důvodu vzniklo celé nové odvětví IT kyberbezpečnosti, pro které se vžilo označení antivirové programy. Ty obsahují celou řadu technologií, které dokáží malware zachytit a eliminovat.

Jak malware funguje?

Autoři škodlivého kódu jsou při hledání cestiček, jak infikovat zařízení, velmi kreativní a efektivní. Většinou se snaží útočit z více směrů např. přes neznámé zranitelnosti, s použitím phishingu, skrýváním v paměti nebo imitací legálních procesů v počítači.

Dlouhodobě největší úspěchy však útočníci slaví s cílením na nejslabší článek řetězce, kterým je samotný uživatel. Velmi úspěšné a levné tak jsou podvodné e-mailové kampaně, které útočí s pomocí technik sociálního inženýrství. K nakažení zařízení pak stačí jedno nešťastné „ukliknutí“.

Co je malware?

Někdy proběhne infekce malwarem bez příznaků, v jiných případech můžete pozorovat výrazné zpomalení počítače, nadměrné množství vyskakovacích oken, náhlé pády jednotlivých programů i celého systému nebo neobvyklou aktivitu pevného disku, která se může projevit například nedostatkem volného místa.

Mezi nejčastější malwary patří software jako Conficker, Graftor, NIbot, Locky a další. Conficker je červ, cílící na OS Windows. Conficker se snaží zcizit administrátorské heslo a získat přístup k osobním údajům uživatelů. Poměrně častým malwarem je i Graftor. Jedná se o adware, který se k uživatelům dostává přes webový prohlížeč a je jen těžko detekovatelný. Do skupiny backdoor malwarů zase patří NIbot. I ten se zaměřuje na platformu Windows a díky vzdálenému ovládání pomáhá útočníkům nahrávat i stahovat soubory a operovat v systému.

Základem obrany jsou pravidelné aktualizace operačního systému a používaného softwaru. Následuje instalace kvalitního antivirového řešení, které dokáže automaticky detekovat a neutralizovat přicházející hrozby.

Jak vybrat správně tu správnou ochranu ?

Podívejte se do našeho katalogu prestižních antivirových řešení zde. A v případě, že potřebujete pomoci s výběrem, s nastavením nebo vše jen důkladně prokonzultovat, jsou Vám k dispozici naši odborníci z divize kyberbezpečnosti. (Vyplňte nám krátký dotazník zde a my Vás budeme v co možná nejkratším čase kontaktovat).

Scenario s.r.o.