Safetica

Náš cíl

 

Pomáháme firmám růst sebevědomě

Představujeme si takový svět, kde se všechny velké i malé společnosti mohou soustředit na své podnikání bez obav ze ztráty dat.

 

Náš slib

Výjimečná ochrana dat bez obtíží

Věříme, že ochrana dat by měla provoz vaší firmy usnadnit, nikoliv zkomplikovat. Díky našim odborným znalostem vám přinášíme jednoduché a efektivní řešení.

Náš příběhKdyž Jakub Mahdal ztratil USB flash disk s obchodními daty, uvědomil si, jak zranitelné mohou být firemní dokumenty. Začal tedy vytvářet řešení pro zabezpečení citlivých dat a v roce 2007 se narodila Safetica.

Více informací o společnosti Safetica k dispozici zde.

Produkty

Safetica ONE
Enterprise DLP a ochrana před vnitřními hrozbami

Chrání vaše data a podporuje efektivní provoz tím, že předchází lidským chybám a nekalým úmyslům.
  • Komplexní ochrana dat před únikem a vnitřními hrozbami 
  • Enterprise DLP řešení, které se snadno implementuje a integruje*
  • Pokročilé řízení pracovního prostředí a analýza chování uživatelů
  • Velmi nízké nároky na hardware serverů a zařízení

Zobrazit datasheet

*Podle DLP Data Quadrant Report SoftwareReviews 2021

Safetica ONE 

Next-gen Saas DLP


Chrání vaše citlivá data před zneužitím tím, že od prvního dne odhaluje bezpečnostní rizika a předchází incidentům
  • Cloudové DLP, nasazené za pár hodin, implementované v řádu dnů
  • Snadné ovládání podpořené automatizací a osvědčenými postupy
  • Detekce incidentů založená na riziku a podporovaná datovou analytikou
  • Ideální pro hybridní pracovní prostředí a práci na dálku

Zobrazit datasheet

Kompatibilnís Windows, macOS, Microsoft 365, Android, iOS Safetica ONE Discovery Safetica ONE Protection Safetica ONE Enterprise
Bezpečnostní Audit
Bezpečnostní audit pohybu dat – Bezpečnostní audit pohybu dat ve všech kanálech, včetně externích zařízení, uploadů na web, -mailu, instant messagingu, tisku a cloudových disků.
Audit souborů a e-mailů v Microsoft 365 – Audit souborových operací a odchozí e-mailové komunikace v Microsoft 365.
Audit souladu s legislativními předpisy – Odhalte porušení nejběžnějších legislativních předpisů, jako jsou GDPR, PCI-DSS nebo HIPAA, ve všech jejich regionálních variantách.
Bezpečnostní audit pracovního prostředí – Provádějte audit využití firemních zařízení, aplikací, sítí a tisku. Zjistěte, které zdroje se nepoužívají nebo zneužívají, a zlepšete tak správu pracovního prostředízajistěte retenci dat a snižte náklady.
Klasifikace na základě obsahu s funkcí OCR – Klasifikujte citlivé soubory a e-maily na základě efektivní kontroly obsahu vč. OCR.Využívejte předdefinované šablony nebo vlastní pravidla a slovníky.
Detekce podezřelých aktivit –  Detekce podezřelých aktivit v reálném čase a okamžitě zasílaná e-mailová varování vám pomohou rychle reagovat.
Ochrana dat na koncových zařízeních X
Ochrana e-mailu a sítě – Ochrana dat odesílaných přes e-mail a instant messaging nebo nahrávaných na web a do sdílených síťových složek. X
Ochrana externích zařízení a tisku – Spravujte data zasílaná na externí zařízení a chraňte citlivá data před nepovoleným tiskem na lokálních, síťových nebo virtuálních tiskárnách. X
Ochrana při práci na dálku – Zabraňte úniku dat na vzdálených koncových zařízeních nebo dat zasílaných přes připojení ke vzdálené ploše.Podporujeme širokou škálu řešení vzdáleného přístupu. X
Pokročilá klasifikace dat – pomocí pokročilých technologií detekujte a označujte citlivá data na základě jejich původu, workflow kontextu nebo typu souboru.  Prostřednictvím detekce metadat do našeho řešení zapojte i klasifikace třetích stran. Umožněte uživatelům, aby soubory klasifikovali sami. X
Nastavitelné reakce politik   Flexibilně reagujte na detekované incidenty, vzdělávejte své zaměstnance a usnadněte jim práci. Incidenty lze logovat, blokovat nebo povolit s odůvodněním. X
Stínové kopie při incidentech – Uchovávejte důkazy o incidentech pomocí stínových kopií uniklých dat. Stínové kopie jsou plně šifrované, lze je ukládat na místních počítačích a mají stanovenou retenční dobu. X
Řízení pracovního prostředí –  Definujte zabezpečené pracovní prostředí a minimalizujte prostor pro únik dat pomocí řízení webů a aplikací. Zabraňte ve firmě nežádoucímu chování a snižte náklady na správu zabezpečení. X
Safetica Zóny – Snadná správa zabezpečeného prostředí díky unikátním Safetica Zónám, které výrazně snižují počet politik nutných k ochraně dat.  X
Správa šifrování pomocí nástroje BitLocker – Centralizovaná správa místních disků a externích zařízení šifrovaných pomocí technologie BitLocker. X
Ochrana dat v cloudu X
Ochrana sdílení na cloudové disky – Ochrana dat přenášených z koncových zařízení na cloudové disky, např. OneDrive, Google Disk, Dropbox, Box atd. X
Ochrana Microsoft 365 na koncových zařízeních  Ochrana dat přenášených z koncových zařízení do Microsoft 365 a na SharePoint. Předejděte sdílení nebo nahrávání dat, která nechcete mít v cloudu. X
Azure Information Protection  Detekujte klasifikaci dat z Microsoft Azure Information Protection, a to i v šifrované formě. X
Ochrana pro Exchange Online – Sjednoťte politiky pro e-mail na koncových zařízeních a v cloudu. Spravujte a filtrujte data přenášená z koncových zařízení a Exchange Online. X
Enterprise funkce X X
Změna brandu notifikací pro koncové uživatele –  Změna brandu (loga) v oznámeních pro koncové uživatele. X X
Řízení lokálního workflow – Aplikační politiky a expertní nastavení pro sladnění workflow na koncových zařízeních s interními procesy. X X
Podpora multi-doménového prostředí – Enterprise podpora více domén v Active Directory. X X
Automatizace zabezpečení X X
Integrace se SIEM řešeními – Automatizované reportování incidentů do SIEM řešení (Splunk, QRadar, LogRhythm, ArcSight atd.). X
Integrace s řešením FortiGate   –  Automatizovaná integrace zabezpečení se síťovým řešením FortiGate, která vytvoří robustní bezpečností řešení chránící data na koncových zařízeních i v síti. X X
Integrace s nástroji pro analýzu dat – API pro přenos zaznamenaných dat ze Safetica do analytických a vizualizačních nástrojů jako Power BI či Tableau X X
Scenario s.r.o.