Lidský faktor v oblasti

kyberbezpečnosti

Testování reakcí uživatelů na phishingové emaily.​

Společnost uSecure nabízí webovou online konzoli, která slouží nejen k otestování, jak Vaši zaměstnanci reagují na bezpečnostní hrozby v mailech v podobě phishingových zpráv, ale nabízí i nástroje k proškolení uživatelů (s obsáhlou, konfigurovatelnou databází školení), k poučení uživatelů na téma směrnic Vaší společnosti a sledování úrovně proškolení a potvrzené součinnosti se směrnicemi.


Více informací o tom co je to phishing můžete získat zde.

Neustále probíhající povědomí o kyberbezpečnosti zjednodušené automatizací.

Zvyšte povědomí o bezpečnosti

Spusťte interaktivní kyberbezpečnostní školení svým zaměstnancům na míru.

Snižte zranitelnost proti phishingu

Spusťte phishingové simulace a mikro školení pro zranitelné uživatele.

Zbavte se problémů směrnic

Centralizujte své směrnice, zautomatizujte elektronické potvrzování firemních politik a jednoduše sledujte informovanost zaměstnanců.

Prokažte dodržování předpisů

Sledujte, jak se riziko kyberútoků na vaše zaměstnance mění pomocí pravidelných rizikových hlášení.

Aktivujte během několika minut

Díky plně cloudové aplikaci, integraci a podpoře, spuštění usecure a přidání vašich zaměstnanců je hračkou.

 • Instantní instalace cloudové aplikace
 • Integrace Office 365
 • Bleskově rychlé nasazení

Zautomatizujte bezpečnostní školení

Stejné školení pro každého nefunguje. Proto usecure prozkoumá silné a slabé stránky každého zaměstnance a následně je automaticky zapíše na školení, která se budou věnovat primárně jejich slabým stránkám.

 • Rizikové vzdělávací programy
 • Automaticky přizpůsobené pro každého uživatele
 • Video a interaktivní mikro-školení

Změřte si aktuální riziko

Snižte čas administrátorů zabývání se zdlouhavými úkony. Zasílání školících mailů, management směrnic a phishingové simulace lze jednoduše nastavit, aby probíhaly pravidelně a automaticky.

 • Automatický zápis na kurzy
 • Automatické připomínky kurzů
 • Týdenní hlášení pro manažery

Změřte si aktuální riziko

Změřte dopad svých snah o kybernetické povědomí zaměstnanců pomocí celopodnikového hodnocení rizik a zpráv o pokroku jednotlivých uživatelů, analyzovaných pomocí metrik výkonu bohatých na data a systému hlášení v reálném čase.

 • Hodnocení kybernetického rizika u zaměstnanců
 • Pokrok jednotlivých zaměstnanců v celé organizaci
 • Systém hlášení v reálném čase

Vše, co potřebujete ke zvýšení kybernetického povědomí zaměstnanců

 • Videa a interaktivita

Maximalizujte výuku pomocí poutavých kurzů.

 • Course Builder

Vytvořte si své vlastní kurzy a následné testy.

 • Školení zaměřené na riziko

Vytvořte profily rizik uživatelů a zaměřte se na oblasti jejich zranitelnosti.

 • Různé jazyky
usecure funguje ve více jazycích, včetně češtiny.
 • Personifikovaný Spear phishing

Posuďte náchylnost uživatelů k hypercíleným phishingovým útokům.

 • Automatizace phishingu

Zapněte pravidelné simulace a kontrolujte lidské riziko v delším časovém úseku.

 • Monitoring Dark Webu

Zjistěte jaké informace vašich zaměstnanců byly vystaveny na Dark webu.

 • Výborná podpora

Získejte lidskou podporu, nebo navštivte naše centrum nápovědy.

 • A mnohem víc…

Získejte sken domény, informace o odcizených datech části svých zaměstnanců a ukázku phishingu zcela zdarma.

Upravujte a rozesílejte uživatelům phishingové e-maily.
Získáte informace:

 • Který uživatel přečetl mail
 • Který uživatel otevřel odkaz
 • Který uživatel se přihlásil na podvrženém webu

 

 

 

 

Zapište zaměstnance k povinnému online zaškolení.

Získáte informace:

 • Zda uživatelé plní povinnost pravidelného školení
 • Jakého hodnocení v kvízech dosáhli konkrétní uživatelé
 • Které zaměstnance bude třeba proškolit

 

 

 

 

 

 

 

Rozesílejte zaměstnancům interaktivní online směrnice.

Získáte informace:

 • Zda si uživatelé přečetli a potvrdili součinnost s dodržováním směrnic
 • S jakou pravidelností jsou směrnice rozesílány

 

 

 

 

Lidský Risk Report díky uSecure

USecure bylo založeno v Manchesteru ve Spojeném království v roce 2016. Jejich aplikace poskytuje cloudové řešení školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti, kontrolu odcizených dat zaměstnanců a simulátor phishingových útoků na míru. Poskytujeme možnost představení funkcí aplikace jako sken domény, částečnou kontrolu odcizených dat a obecnou, nebo phishingovou simulaci na míru.

Pokud Vás zaujala možnost zaškolení zaměstnanců, ale bylo by pro Vás vhodnější školení
s lektorem (online/prezenčně), máme pro Vás řešení zde.

© 2023 - Scenario s.r.o. - IT | All rights reserved