Phishing test

Testování reakcí uživatelů na phishingové emaily.

Společnost uSecure nabízí webovou online konzoli, která slouží nejen k otestování, jak Vaši zaměstnanci reagují na bezpečnostní hrozby v mailech v podobě phishingových zpráv, ale nabízí i nástroje k proškolení uživatelů (s obsáhlou, konfigurovatelnou databází školení), k poučení uživatelů na téma směrnic Vaší společnosti a sledování úrovně proškolení a potvrzené součinnosti se směrnicemi.


Více informací o tom co je to phishing můžete získat zde.

Neustále probíhající povědomí o kyberbezpečnosti zjednodušené automatizací.

Mediálně známé kyber útoky na české subjekty (Nemocnice Benešov, FN Brno, OKD…) způsobily vážné provozní i ekonomické problémy, a mohly dokonce ohrozit i lidské životy. Za všemi těmito útoky byl phishing.

PHISHING (česky také rybaření) je sociálním inženýrstvím. Je to druh internetového podvodu, kdy se podvodníci snaží vylákat na uživateli citlivé údaje (heslo, PIN …). K tomu využívají podvodné e-maily, které budí zdání, že pochází z důvěryhodného zdroje (banka, Google, Office365 nebo třeba administrátor vašeho poštovního systému). Obsahují však webové odkazy ukazující na falešné stránky požadující citlivé údaje (pro změnu hesla, potvrzení platby …) nebo také stránky, které se snaží automaticky stáhnout škodlivý program do Vašeho zařízení.

S obtěžující nevyžádanou elektronickou poštou se určitě setkal každý z Vás. Jedním z typů takových zpráv (metod) je právě phishing.

O současné situaci v České republice se můžete dozvědět více například zde. Na nebezpečí phishnigu upozorňuje i Národní centrum kybernetické bezpečnosti (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost).

Aktivujte během několika minut

Díky plně cloudové aplikaci, integraci a podpoře, spuštění usecure a přidání vašich zaměstnanců je hračkou.

 • Instantní instalace cloudové aplikace
 • Integrace Office 365
 • Bleskově rychlé nasazen

Zautomatizujte bezpečnostní školení

Stejné školení pro každého nefunguje. Proto usecure prozkoumá silné a slabé stránky každého zaměstnance a následně je automaticky zapíše na školení, která se budou věnovat primárně jejich slabým stránkám.

 • Rizikové vzdělávací programy
 • Automaticky přizpůsobené pro každého uživatele
 • Video a interaktivní mikro-školení

Změřte si aktuální riziko

Snižte čas administrátorů zabývání se zdlouhavými úkony. Zasílání školících mailů, management směrnic a phishingové simulace lze jednoduše nastavit, aby probíhaly pravidelně a automaticky.

 • Automatický zápis na kurzy
 • Automatické připomínky kurzů
 • Týdenní hlášení pro manažery

Změřte si aktuální riziko

Změřte dopad svých snah o kybernetické povědomí zaměstnanců pomocí celopodnikového hodnocení rizik a zpráv o pokroku jednotlivých uživatelů, analyzovaných pomocí metrik výkonu bohatých na data a systému hlášení v reálném čase.

 • Hodnocení kybernetického rizika u zaměstnanců
 • Pokrok jednotlivých zaměstnanců v celé organizaci
 • Systém hlášení v reálném čase

Vše, co potřebujete ke zvýšení kybernetického povědomí zaměstnanců

 • Videa a interaktivita

Maximalizujte výuku pomocí poutavých kurzů.

 • Course Builder

Vytvořte si své vlastní kurzy a následné testy.

 • Školení zaměřené na riziko

Vytvořte profily rizik uživatelů a zaměřte se na oblasti jejich zranitelnosti.

 • Různé jazyky

usecure funguje ve více jazycích, včetně češtiny.

 • Personifikovaný Spear phishing

Posuďte náchylnost uživatelů k hypercíleným phishingovým útokům.

 • Automatizace phishingu

Zapněte pravidelné simulace a kontrolujte lidské riziko v delším časovém úseku.

 • Monitoring Dark Webu

Zjistěte jaké informace vašich zaměstnanců byly vystaveny na Dark webu.

 • Výborná podpora

Získejte lidskou podporu, nebo navštivte naše centrum nápovědy.

 • A mnohem víc…

Získejte sken domény, informace o odcizených datech části svých zaměstnanců a ukázku phishingu zcela zdarma.

Upravujte a rozesílejte uživatelům phishingové e-maily.
Získáte informace:

 • Který uživatel přečetl mail
 • Který uživatel otevřel odkaz
 • Který uživatel se přihlásil na podvrženém webu

 

 

 

 

Zapište zaměstnance k povinnému online zaškolení.

Získáte informace:

 • Zda uživatelé plní povinnost pravidelného školení
 • Jakého hodnocení v kvízech dosáhli konkrétní uživatelé
 • Které zaměstnance bude třeba proškolit

 

 

 

 

 

 

 

Rozesílejte zaměstnancům interaktivní online směrnice.

Získáte informace:

 •  
 • Zda si uživatelé přečetli a potvrdili součinnost s dodržováním směrnic
 • S jakou pravidelností jsou směrnice rozesílány

 

 

 

Lidský Risk Report díky uSecure

USecure bylo založeno v Manchesteru ve Spojeném království v roce 2016. Jejich aplikace poskytuje cloudové řešení školení zaměstnanců v oblasti kyberbezpečnosti, kontrolu odcizených dat zaměstnanců a simulátor phishingových útoků na míru. Poskytujeme možnost představení funkcí aplikace jako sken domény, částečnou kontrolu odcizených dat a obecnou, nebo phishingovou simulaci na míru.

© 2021 - Scenario s.r.o. - IT | All rights reserved