Školení

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Poskytujeme e-learningová školení zaměřená na KYBERNETICKOU BEZPEČNOST

Proč je důležité provádět školení v oblasti Kybernetické bezpečnosti?

 • Kybernetická bezpečnost je stále aktuálnější téma, protože tím, že se informační a komunikační technologie (ICT) staly neodmyslitelnou součástí našeho života, se stává i naše společnost zranitelnější a je vystavena většímu riziku kybernetických útoků. Kybernetické hrozby tady jsou a stále budou. A budou sofistikovanější a budou se řetězit.

 • Nejen na státní, ale i na soukromé organizace se vztahuje povinnost stanovená Vyhláškou č. 82/2018 Sb. a Zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. zvyšovat povědomí osob a seznámit je se základy kybernetické bezpečnosti.

 • Problematika kybernetické bezpečnosti se dnes týká každého člověka, který využívá informační a komunikační technologie (ICT), a proto je nutné být seznámen s tím, jak se bezpečně chovat v dnešním světě informačních a komunikačních technologií (ICT). Je třeba si uvědomit, že  NEJVĚTŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SLABINA JE ČLOVĚK!

Cílem školení je

 • přispět k zajištění bezpečnosti ve vaší firmě při používání informačních technologií
 • seznámit zaměstnance se základními principy a pravidly informační bezpečnosti a pomoci tak zvýšit povědomí o této oblasti
 • umožnit zaměstnavatelům jednoduchou a efektivní formou e-learningu splnit zákonnou povinnost
 • naučit zaměstnance chovat se bezpečně v dnešním světě ICT

Školení je určeno pro

řadové zaměstnance, kteří při své práci využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Nejsou vyžadovány žádné pokročilé IT znalosti.

Obsah školení

 • Kybernetický prostor a jeho struktura
 • Cíl kybernetické bezpečnosti
 • Legislativa kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetické útoky a sociální inženýrství
 • Zásady bezpečného chování na internetu
  zabezpečení prostřednictvím hesel
  e-mailová komunikace
  webové stránky
 • Práce na dálku
 • Ověření získaných znalostí formou testu

Rozsah školení

 • 1,5 hodiny

Obsah, formu (poskytujeme i živý e-learning s lektorem) a rozsah školení lze modifikovat dle potřeb zákazníka.

Cena školení

Cena školení kybernetické bezpečnosti se může skládat ze tří částí:

1) Cena samotného školení kybernetické bezpečnosti formou  e-learning.

Cena za jednoho uživatele je 199,- Kč.

2) Volitelně lze objednat živého lektora kybernetické bezpečnosti k e-learning online.

Vhodné pro skupiny do cca 20-ti osob. 1,5 hodiny lektora za 1.200,-Kč pro skupinu. 

Příklad výpočtu školení kybernetické bezpečnosti pro 60 uživatelů s živým lektorem online:

ad 1) licence 60 x 199= 11.940,-

ad 2) živý lektor pro skupinu o 20-ti lidech, tj. 3×1.200=3.600,- Kč

Celkem 15.540,- za 60 uživatelů včetně živého lektora

 

*uvedené ceny jsou bez DPH

Po absolvování školení a úspěšném provedení testu získají účastníci školení certifikát.

Doplňkové služby

v případě zájmu poskytneme komplexní řešení k zajištění kybernetické bezpečnosti ve Vaší organizaci

 • provedeme analýzu rizik 
 • vypracujeme směrnici /metodický pokyn 
 • poskytneme technické prostředky
 • provedeme phishing test
Scenario s.r.o.